Информационен център на Министерство на oтбраната

Подполковник Иван Петров: Нито едно учение не може без нас

Подполковник Иван Петров: Нито едно учение не може без нас

Подполковник Иван Петров: Нито едно учение не може без нас
Подполковник Иван Петров: Нито едно учение не може без нас

Вече 114 години военнотранспортните органи в БА осигуряват основни процеси в армията, твърди командирът на батальона за приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване

–       Г-н подполковник, какво е мястото на военнотранспортните органи в системата на БА?

–       Военнотранспортните органи са сформирани в трудните години, когато се създава Българската земска войска. Оттогава те са изминали дълъг и труден път на развитие. Днес Военнотранспортните органи на Българската армия са основна част от Командване за логистична поддръжка. В изпълнение на плана за развитие на Въоръжените сили 2026 към 01.09.2021 г. те са трансформирани в батальон за приемане, разполагане и по-нататъшно придвижване, който има в състава си четири групи за контрол на придвижването и Център за поддръжка на конвои, дислоцирани в София, Пловдив, Горна Оряховица и Бургас. Има три изнесени секции, които са дислоцирани в Русе, Варна и на полигон „Ново село“. След организационно-щатните промени съставът на батальона се увеличи с още едно формирование – рота за жп превози с пункт за постоянна дислокация Бургас. Без нас не минават занятие, учение или придвижване на войските и силите. Военнтранспортните органи осигуряват в транспортно отношение не само националните, но и международните учения, провеждани както в страната, така и в чужбина.

–       Какви са основните структури при Вас и как си взаимодействат те в процеса на работата Ви?

–       В щаба на батальона има две основни структури, които изпълняват задачи по планиране на транспортите и оперативен контрол на тяхното придвижване. Още през 2005 г. е създаден „Център за контрол на придвижването“ (ЦКП), чиито основни задачи са събиране, анализиране и обобщаване на информация за обработката на пристигащи, заминаващи и транзитни товари и личен състав, както и за броя, състава, местоположението и състоянието на конвоите, намиращи се или преминаващи през територията на страната, изготвяне на ежедневни доклади за състоянието на транспортните ресурси и основните линии за комуникация и планиране на придвижването на националните сили чрез системата за развръщане и придвижване на НАТО (LOGFAS).  „Националният координационен център за логистична подкрепа” (НКЦЛП) е част от формированието и изпълнява ролята на „Точка за контакт” със страните, членуващи в Комитета на националните териториални командири,  за съгласуване на дейности по поддръжка от страната домакин (ПСД).

–       В какви учения и тренировки участвахте с осигуряване и какви изводи си направихте?

–       При нас особеното е, че голяма част от подготовката не се осъществява в учебни зали и на полигони. Отработването на въпросите се случва реално на летищата, гарите, пристанищата и граничните пунктове. Там няма място за грешки. Много често условията се изменят динамично и от нас се иска бърза и адекватна реакция. За това помага натрупаният опит от военнослужещите по време на мисиите зад граница. Изразено в цифри, от началото на годината до края на октомври са обработени 1929 автомобилни транспорта, от тях 210 с ескорт от Военна полиция, с над 5000 транспортни средства и 6635 души личен състав, 309 полета с 562 въздухоплавателни средства и 4876 души личен състав, морски транспорт – 15, железопътни ешелони и транспорти – 19, с 348 вагона и над 3300 т товар. През изтеклата година проведохме две сертификационни тактико-специални учения – на 31 ГрКП с командир майор Ангел Стефанов и на 181 ГрКП с командир майор Венцислав Венциславов. Ученията се  проведоха с изпълнение на реални задачи по осигуряване на ученията STEADFAST DEFENDER 21, NOBLE JUMP 21, BALKAN SENTINEL 21, STRIKE BACK 21 и ,,ШАБЛА 21“. Освен в пунктовете за постоянна дислокация ученията се разиграха на летищата, ГКПП-тата, жп гари в зоните за отговорност на съответните формирования. Двете групи получиха оценка ,,Боеготов“ и на практика осигуриха успешно участието на българските и чуждестранните участници в ученията, проведени в нашия регион. 

–       Как се сработвате със сродните структури в НАТО?

–       Участвахме в пилотния проект „Хъб за контрол на придвижването на НАТО“ (NATO movement control hub – NMCH) в Улм, Федерална република Германия. Там, както и при участието на наши офицери в състава на сформирания за първи път  през 2019 г. REGIONAL MOVEMENT CONTROL CENTER (RMCC)  в Кайзерслаутерн, Германия, военнослужещите изпълняваха задачи по координиране и контрол на всички придвижвания по време на ученията на територията на почти цяла Европа. Поддържаме добри контакти и с румънските, и с колегите от Северна Македония. Когато всички спазват стандартизираните процедури и използват документи на NATO, взаимодействието е лесно. Много добре работим и със Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в България.

–       Какво Ви предстои до края на годината – в по-близка, но и в по-далечна перспектива, и каква ще е 2022 г. за военнотранспортните органи на БА?

–       До края на годината ни предстоят важни мероприятия, както във всяко едно формирование. В момента продължава разработването на плана за подготовка на формированието за следващата година. Предстои ни завръщането на двамата военнослужещи, продължаващи участието си в операцията  ALLIED SOLACE на територията на Република Косово. Продължаваме с изпълненито на задачите по осигуряване на граничните и митническите процедури на транспортите. Очакваме 2022 г. да бъде много динамична, изпълнена с много учения, провеждани у нас и в чужбина, както и задачи, свързани с осигуряване на транспортите. През 2022 г. предстои провеждане на занятия за потвърждаване на националната сертификация на една група за контрол на придвижването и сертификация на центъра за поддръжка на конвои.

От Българската земска войска до днес

На 12 ноември 1907 г. със Заповед № 446 по военното ведомство се извършват промени в Щаба на армията, а с Указ № 190 от 31 декември същата година княз Фердинанд утвърждава новия Закон за устройството на въоръжените сили на Княжество България. С него се разкрива и нова секция – „Военни съобщения” (ВОСО).

Тази организационна структура съществува 85 години в Българската армия и през февруари 1992 г. наименованието отпада, за да добие ново име – Военнотранспортни органи на Българската армия. Те са включени в състава на структурите за логистично осигуряване на Българската армия.

От 01.09.2005 г. се създават нови структури на военнотранспортните органи – Щаб и групи за контрол на придвижването. От 01.12.2018 г. щабът е преструктуриран в 30-и отряд за контрол на придвижването и е създадено ново формирование – Център за поддръжка на конвои, което влиза в състава на отряда.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top