Информационен център на Министерство на oтбраната

Пускове без интервали постигат точни попадения

Ивайло ПАШОВ

Успешни стрелби през 1991 г. утвърждават „Шабла” като зенитно-ракетна арена.

Между 8 и 10 май 1991 г. формированията от Зенитно-ракетни войски (ЗРВ) провеждат първите мащабни бойни стрелби по въздушни и морски мишени на зенитен полигон „Шабла”. Подробности за тях дават записките на о.р. генерал-майор Илия Илиев, командващ ЗРВ и зенитната артилерия (ЗА) в ПВО и ВВС 19901998 г., които преразказвам.

Множеството успешни пускове през първите два дни на стрелбите вдъхват увереност на целия личен състав, който участва в тях. 10 май 1991 г. е

посрещнат от ракетчиците с висок дух

Разчетите на още нестрелялите дивизиони се заемат с подготовка за предстоящите „горещи” пускове. В щабовете на останалите и командването на бригадите анализират вече изпълнените задачи, а командващият ЗРВ и ЗА полковник Илия Илиев готви доклад за министъра на отбраната армейски генерал Йордан Мутафчиев.

Министърът пристига около 11,30 ч. заедно с командващия ВМС вицеадмирал Димитър Павлов и от 12,00 ч. назначава работно съвещание, което се провежда в заседателната зала на началника на полигона полковник Александър Батинков. Освен тях присъстват: генерал-полковник Панайотов – командващ на Сухопътните войски (СВ), генерал-лейтенант Илия Синапов – командващ на ПВО и ВВС, генерал-майор Гроздев – началник на Инспектората към БА, командващият ЗРВ и ЗА при ПВО и ВВС – полковник Илия Илиев, командващият ПВО на СВ – полковник Аню Ангелов, командирът на 1-ва дивизия ПВО (дПВО) полковник Иван Дочев и заместник-командирът на 2-ра дПВО полковник Георги Каракачанов.

На него е поставен само въпросът: Може ли полигон „Шабла” да се развие, за да отговори на нуждата от бойна подготовка на ЗРВ от ПВО и ВВС и на формированията за ПВО на СВ, въоръжени със ЗРК „Круг” и „Куб”. Във встъпителното слово началникът на полигона изтъква, че масови стрелби с тези комплекси са провеждани само на полигона „Ашулук” в СССР, докато

у нас няма достатъчно натрупан опит

Силен негов аргумент против идеята е, че малките размери на полигона не позволяват да се удовлетворят изискванията на различните типове ЗРК, а осигуряването на безопасността, особено на море, е силно затруднено.

Сходна е тезата и на командващия ВМС. Вицеадмирал Павлов смята, че „горещи” пускове със ЗРК, които имат значителен обсег по разстояние и височина от полигон „Шабла”, са опасни. Подобни виждания изразяват командващият СВ и полковник Ангелов. По-завоалирано, но в унисон се изказва и началникът на Инспектората. Двамата представители на 1-ва и 2-ра дПВО заемат по-уклончива позиция, като акцентират на трудоемката организация на стрелбите и сложното осигуряване на безопасността. Идва ред за изказване на командващия ПВО и ВВС. Той предлага на министъра да бъде изслушан командващият ЗРВ и ЗА като офицер с най-преки впечатления.

Полковник Илиев докладва, че независимо от възникналите трудности войските се справят успешно с поставените задачи. Информира, че на 8 и 9 май бойни стрелби със ЗРК СА-75М „Двина” и С-125М „Нева” осъществяват разчетите на 7 зенитно-ракетни дивизиона (зрдн) при разход 16 ракети. От тях 3 ракети

не изпълняват предназначението си

по технически причини. Тъй като същите са произведени преди 30 години, той намира експлоатационната надеждност, която демонстрират (82%) за достатъчно основание да бъдат използвани поне до 1995 г. По думите му постигнатото доказва, че решението на командването на ЗРВ да остави ЗРК „Двина” на въоръжение в запасните зрдн-и минимум до с.г., е правилно.

Командващият ЗРВ и ЗА обръща внимание и върху резултатите. В 60% от случаите ракетите поразяват целта с отклонение в точката на срещата според изискванията за оценка „отличен”, а в 40% – за „добър”.

Въз основа на придобития опит полковник Илиев прави генералния извод, че полигон „Шабла” може да се използва за зенитно-ракетни стрелби в сложни условия на въздушната и морската обстановка. В перспектива дори и с международно участие.

Армейски генерал Мутафчиев одобрява предложенията на командващия ЗРВ и ЗА. Той разпорежда на командващия ПВО на СВ като институция, в чиято организационно-щатна структура се числи полигонът, съгласувано със ЗРВ да разработят и предложат нов щат за него, съобразен със задачите, които предстои да се решават занапред. 

Този развой подтиква тогавашния полковник и бъдещ генерал-майор Илиев да отбележи в записките си: „Ще мине  време. „Шабла” ще се утвърди като съвременен зенитно-ракетен полигон с добри възможности и тогава част от взелите думата на това съвещание ще пожелаят да бъдат „вписани” като негови създатели. Това за сетен път ще потвърди максимата, че

успехът има много бащи

а неуспехът, за съжаление – само майка.”

Малко преди 14,00 ч. участниците в съвещанието идват в командния пункт, за да наблюдават заключителния етап на стрелбите. Предстоят пускове по светещи парашутни мишени СП-100 със ЗРК „Двина” и „Нева” от дивизиони на трите зенитно-ракетни бригади (зрбр). Самолетите носители на мишените излитат и в 14,12 ч. последователно започват да ги спускат. На участващите дивизиони е указано всеки да обстрелва назначената му цел без интервали между отделните стрелби.

На 15 зрдн (с командир подполковник Спиридон Червенков) отново е дадена възможност да открие огън първи с два пуска. Ракетите на ЗРК СА-75М излитат една след друга, а разривите са последователни. В резултат на втория носещите въжета на светещата част на парашутната мишена са срязани и тя се устремява към морето като камък.

В този момент разрешение за стрелба получава 25 зрдн. Стартират две ракети с интервал от 10 сек. Скоро в небето се забелязва бялото облаче от подрива на бойната част на първата и се чува тътенът от него. Втората ракета обаче описва балистична крива и цопва в морето. Причината – несработване на маршевия двигател.

Стрелбите и на двата дивизиона са успешни,

мишените са ударени

Непосредствено след тях се изявяват формирования от ПВО на СВ по радиоуправляема мишена „Ястреб-2” със ЗРК „Куб”. Паралелно разчетите на ЗРК СА-75М и С-125М условно отработват стрелба по същата за натрупване на опит по търсенето, откриването и съпровождането й.

Следва смяна на разчетите и идва ред за проява на 14 зрдн с командир майор Станко Манолов. Последователно, с ред от две единични „двински” ракети, дивизионът поразява мишената СП-100. Следващите са ракетчиците от 7-а зрдн  с командир капитан Светлин Ангелов, а в бригадния КП застава разчет на 1-ва зрбр, оглавяван от полковник Александър Владимиров. Стрелбата на дивизиона е успешна.

Последните два пуска със СА-75М са на 21 зрдн с командир подполковник Рангел Рунтев. Успешната стрелба ръководи команден разчет на 2 зрбр, оглявяван от полковник Ников. В 18,59 ч. стрелбите завършват.

Час по-късно в голямата столова на полигона всички се събират около празнична трапеза. С много тостове, разкази за куриози и признания за известна начална неувереност е отпразнуван успехът.

Постигнатото е резултат от

правилно насочваните колективни усилия на целия личен състав, привлечен в подготовката и провеждането на стрелбите. Поставено е начало на нов етап в бойната подготовка на формированията за ПВО от състава на ВВС, а полигон „Шабла” се развива като арена за бойна изява с почти всички типове български ЗРК.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top