Информационен център на Министерство на oтбраната

Обявиха 1564 длъжности за служба в доброволния резерв

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на отбраната

Те се заемат без конкурс от български граждани, освободени от военна служба.

Министърът на отбраната Георги Панайотов е подписал заповед, с която са обявени 1564 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, съобщават от Централното военно окръжие.  1344 са за Сухопътни войски, 18 – за ВМС и 202 – за военните окръжия в страната.  Тези длъжности могат да се заемат от български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Със заповедта се създава организация за прием на кандидатите.  Командирите на Сухопътните войски и Военноморските сили трябва да организират изпращането на ежемесечна информация за комплектуване на длъжностите до началника на Централно военно окръжие. Предстои командирите на военни формирования да запознаят с обявените длъжности военнослужещи, на които им предстои прекратяване на договора за военна служба. Те ще им предлагат подходящи длъжности, за които да сключат договори за служба в доброволния резерв, като изготвят протокол от беседата. Срокът за подаване на документи от кандидатите е 28 октомври 2022 г. На началника на Централното военно окръжие е поставена задачата по приемането и комплектуването на подадените документи от кандидати (българските граждани, освободени от военна служба) за служба в доброволния резерв и изпращането им до военното формирование, където е разкрита длъжността. Той трябва да организира и рекламно-информационната дейност. До 2 декември 2022 г. трябва да бъде готов с анализ на дейностите по набиране на кандидати за служба в доброволния резерв.

Доброволният резерв на Въоръжените сили е част от мирно/военновременните структури. Неокомплектован или неподготвен доброволен резерв поставя под въпрос способностите на военните формирования, е записано в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г.  Именно там се подчертава необходимостта в средносрочен план да се създадат условия за окомплектоване на длъжностите, както и за целенасочено и ефективно планиране, подготовка и използване на доброволния резерв. Според Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2020 г. окомплектоването на доброволния резерв е приблизително 14,5%, което се отчита, като крайно недостатъчно.

С приемането на новата програма през февруари т.г. числеността на доброволния резерв на Въоръжените сили не се промени и остана 3000 души резервисти.  Там се предвижда и усъвършенстване на системата за привличане, селектиране и подбор на кандидатите. Акцентът бе, че за издигане нивото на професионалния подбор и военната подготовка ще се ангажират командирите и щабовете, Централното военно окръжие и неговите структури, както и военно учебните заведения и учебни центрове. Като приоритет бе отбелязано преразглеждането на длъжностите във формированията от Въоръжените сили от доброволния резерв, техните функции и задачи, което се прави и със споменатата заповед на министъра на отбраната. За Сухопътни войски обявените длъжности са във военни формирования в гарнизоните Смолян, Сливен, Асеновград, Плевен, Мусачево, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Свобода, Белене, София и Благоевград, а за ВМС – във Варна и Бургас.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top