Информационен център на Министерство на oтбраната

Обявиха 1564 длъжности за служба в доброволния резерв

Стипендии за 26 деца на загинали военни от фондация „Деца на Българската армия“

Те се заемат без конкурс от български граждани, освободени от военна служба.

Министърът на отбраната Георги Панайотов е подписал заповед, с която са обявени 1564 длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, съобщават от Централното военно окръжие.  1344 са за Сухопътни войски, 18 – за ВМС и 202 – за военните окръжия в страната.  Тези длъжности могат да се заемат от български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Със заповедта се създава организация за прием на кандидатите.  Командирите на Сухопътните войски и Военноморските сили трябва да организират изпращането на ежемесечна информация за комплектуване на длъжностите до началника на Централно военно окръжие. Предстои командирите на военни формирования да запознаят с обявените длъжности военнослужещи, на които им предстои прекратяване на договора за военна служба. Те ще им предлагат подходящи длъжности, за които да сключат договори за служба в доброволния резерв, като изготвят протокол от беседата. Срокът за подаване на документи от кандидатите е 28 октомври 2022 г. На началника на Централното военно окръжие е поставена задачата по приемането и комплектуването на подадените документи от кандидати (българските граждани, освободени от военна служба) за служба в доброволния резерв и изпращането им до военното формирование, където е разкрита длъжността. Той трябва да организира и рекламно-информационната дейност. До 2 декември 2022 г. трябва да бъде готов с анализ на дейностите по набиране на кандидати за служба в доброволния резерв.

Доброволният резерв на Въоръжените сили е част от мирно/военновременните структури. Неокомплектован или неподготвен доброволен резерв поставя под въпрос способностите на военните формирования, е записано в Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2032 г.  Именно там се подчертава необходимостта в средносрочен план да се създадат условия за окомплектоване на длъжностите, както и за целенасочено и ефективно планиране, подготовка и използване на доброволния резерв. Според Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2020 г. окомплектоването на доброволния резерв е приблизително 14,5%, което се отчита, като крайно недостатъчно.

С приемането на новата програма през февруари т.г. числеността на доброволния резерв на Въоръжените сили не се промени и остана 3000 души резервисти.  Там се предвижда и усъвършенстване на системата за привличане, селектиране и подбор на кандидатите. Акцентът бе, че за издигане нивото на професионалния подбор и военната подготовка ще се ангажират командирите и щабовете, Централното военно окръжие и неговите структури, както и военно учебните заведения и учебни центрове. Като приоритет бе отбелязано преразглеждането на длъжностите във формированията от Въоръжените сили от доброволния резерв, техните функции и задачи, което се прави и със споменатата заповед на министъра на отбраната. За Сухопътни войски обявените длъжности са във военни формирования в гарнизоните Смолян, Сливен, Асеновград, Плевен, Мусачево, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Свобода, Белене, София и Благоевград, а за ВМС – във Варна и Бургас.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top