Информационен център на Министерство на oтбраната

Промяна на възрастта за пенсиониране на военнослужещите

Промяна на възрастта за пенсиониране на военнослужещите

От днес военнослужещите придобиват право на пенсия при 53 години и 10 месеца възраст  и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като резервисти на активна служба и/или като резервисти на срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Това е регламентирано в чл. 69, ал. 1 от КСО. От 1 януари на всяка следваща година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 55 години. (Някои от тези правоимащи са все още на книга, като резервистите на срочна служба в доброволния резерв.)

Тези военносужещи, които са прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия от днес  при навършване на възраст 43 години и 10 месеца и 15 години на тези длъжности. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта ще се увеличава с по два месеца до достигане на 45-годишна възраст.

Разбира се, покриването на условията за придобиване право на пенсия по чл. 69 на КСО не означава автоматично пенсиониране. Законът за отбраната и въоръжените сили определя пределна възраст за военна служба, според военното звание, която за сержантите и офицерите е по-голяма от тази за 2022 г.

Добре е да се знае, че право на пенсия при покриване на тези изисквания имат и лицата, които са изпълнявали военна служба. Например, един професионален войник може да служи до 46 години, след което се уволнява. Законът, обаче, му дава възможност след години, когато достигне спомнатата възраст в чл. 69 на КСО да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Новата възраст 53 години и 10 месеца, съответно 43 години и 10 месеца, се отнася и за служители в МВР и специалните служба, което подробно е обяснено в чл. 69 на КСО.

И още едно уточнение. В Закона за отбраната и въоръжените сили е записано, че при освобождаване от военна служба военнослужещите имат право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20. Много често не се разбира, че това обезщетение се полага при освобождаване от военна служба, а не поради придобиване право на пенсия.

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top