Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

НОИ: Най-малко увеличение за пенсионерите от армията и МВР

[post-views]
Започва изплащането на пенсиите

Спирдон СПИРДОНОВ

Средното повишение на пенсиите на лицата по чл. 69 от КСО през 2021 г. е с 5,6 на сто, докато за останалите е от 8,4 до 17,7 на сто

Най-малко средно увеличение получават пенсионерите по чл. 69 от КСО – военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили и държавните служители по Закона за МВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Това се посочва в анализ на НОИ за увеличението на пенсиите от 25 декември м.г., изпратено до Искрен Арабаджиев, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание.

Причините според НОИ са две

Първата. По-голямата част от тези пенсионери, сравнено с другите групи, получават пенсия, ограничена от максималния размер, и след преизчислението с нова тежест за година стаж броят на пенсионерите с пенсия на „тавана“ нараства. Поради факта, че максималният размер на пенсиите нараства с 4,2 процента, това е увеличението на пенсиите за пенсионерите с действителен размер на пенсиите, надвишаващ 1440 лв., още преди да бъдат преизчислени. За останалите, чиито пенсии преди преизчислението са били под 1440 лв., но в резултат от преизчисляването  с по-голяма „тежест“ на година стаж без превръщане надхвърлят 1500 лв., увеличението е по-голямо от 4,2 процента, а пенсията им остава ограничена на новия „таван“.

Втората. И при тази група пенсионери значителна част от зачетения стаж е стаж с превръщане, което също води до това, средното увеличение за тях да е по-малко, отколкото за пенсионерите с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст, пенсионирали се при стандартните условия.

От справката за броя на пенсионерите с водеща пенсия за осигурителен стаж и възраст, на които е изплатена пенсия и през декември 2021 г., и през януари 2022 г. по вид пенсии, е видно следното. Пенсионерите по чл. 69  са 86 509. Средната пенсия при тях през декември м.г. е била 827 лв., а през януари 2022 г. – 874 лв. Т.е. увеличението е с 47 лв., или с 5,6%. За сравнение при останалите групи пенсионери увеличението е със 17,7%; 12,5%; 12, 4%; 12,3%; 11,7%; 10,1% и 8, 4%. По-малко от 5,6% няма.

Припомняме какво се случи при актуализацията на Бюджета за ДОО през есента.

Чл. 70 на КСО придоби следния вид:

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи с процент:

1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж без превръщане и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж без превръщане;

2. 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж – за осигурителния стаж, представляващ разлика между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето, и стажа по т. 1.

Каква би била справедливата промяна?

Чл. 70, т. 1 да придобие следния вид: „1. 1,35 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците.

Т.2 отпада.

Най-ново

Единична публикация

Избрани