Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Променят законите за ДДС и за акцизите и данъчните складове

[post-views]

Новите текстове ще се прилагат, когато въоръжените сили на държава членка участват в дейности по линия на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС

Спирдон СПИРДОНОВ

Народното събрание прие на първо четене изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите и данъчните складове, които са внесени от служебното правителство. В тях има текстове, които освобождават от ДДС и акциз доставката на стоки или услуги, предназначени за ползване от въоръжените сили на държава – членка на ЕС. Освобождаването от тези плащания ще става само в ситуации, при които въоръжените сили изпълняват дейности по общата политика за сигурност и няма да обхващат гражданските мисии.

В настоящото законодателство също има подобни текстове. Те обаче регламентират такъв режим само за страни – членки на Северноатлантическия договор. В освобождаването не са предвидени случаите, в които въоръжените сили на държава членка участват в дейности по линия на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), определена в  Договора за функционирането на Европейския съюз.

За какви отбранителни дейности става дума?

Това са военни мисии и операции, дейности на бойни групи, взаимна помощ, проекти по линия на постоянното структурирано сътрудничество и дейности на Европейската агенция по отбрана. Очаква се, че с тези промени ще се уеднакви третирането за целите на ДДС и акциза на отбранителните дейности в рамките на Съюза и НАТО, се посочва в мотивите към проекта.

Предложенията за промени са свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и на Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

Най-ново

Единична публикация

Избрани