Информационен център на Министерство на oтбраната

Бригаден генерал Иван Маламов: Две трети от местата за кандидат-курсанти са в НВУ

Бригаден генерал Иван Маламов: Две трети от местата за кандидат-курсанти са в НВУ

Бригаден генерал Иван Маламов: Две трети от местата за кандидат-курсанти са в НВУ
Бригаден генерал Иван Маламов: Две трети от местата за кандидат-курсанти са в НВУ

Не допускаме занижаване на критериите въпреки онлайн обучението, твърди началникът на Националния военен университет (НВУ) „В. Левски“ във Велико Търново

„Предизвикателствата, които през тази година застанаха пред нас, са много разнопосочни. Едно от тях е, разбира се, пандемията от коронавирус, но също мотивацията и ценностите. Пандемията обаче остава основно предизвикателство, защото ситуацията изисква да бъдем гъвкави в обучението на курсанти и студенти и да не допускаме занижаване на критериите въпреки онлайн обучението,както и в същото време да запазим здрави нашите обучаеми“, каза началникът на НВУ пред военния вестник.

По отношение на предизвикателства в посока на мотивацията на младите хора това винаги е било важно според него. „Трябва да се съобразяваме с техния избор и в тази сложна и задължаваща професия. Нашите ценности – морални, национални, професионални, общочовешки, също са предизвикателство“, смята бригаден генерал Иван Маламов.

–       Г-н бригаден генерал, какви са предизвикателствата пред НВУ през настоящата година и как ги приемате?

–       Военният университет не е просто висше училище, което дава знания, това е университет, който възпитава и изгражда лидери за армията и за много от държавните структури. Тук с гордост бих искал да посоча нашия министър Стефан Янев, който е и възпитаник на университета, както и негов ръководител, а също и ръководеше държавата. Това е много добър пример за курсантите колко е важен и значим Националният военен университет и защо си заслужава да са тук и да понасят всички трудности, които предстоят пред тях.

–       Маркирахте пандемията като предизвикателство за 2022 г., а как се справяте с този проблем и какви мерки вземате, за да ограничите заразата?

–       Всичко е организирано с нормативи на базата на министерски заповеди и разпоредби на началника на Военномедицинска академия и главен лекар на армията за въвеждането на противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на COVID-19. Част от мерките са в посока – забраната за влизането на външни лица без изричното разрешение на ръководството на университета. В момента курсантите са извън района на висшето училище, в онлайн среда. Създадени са условия евентуално, ако има болни, те да бъдат изолирани в добри битови условия и да се полагат грижи за тях от нашите лекари в медицинския пункт. Занятията с кадетите, специализантите и студентите са организирани и се провеждат в дистанционна форма на обучение. Присъствието на личен състав в университета е сведено до минимум с необходимото за изпълнение на административните, помощните и обслужващите дейности за нормалното функциониране на университета. Членовете на академичния състав и служителите, които не са в района на университета, са в режим на дистанционно изпълнение на своите функционални задължения.

–       В предишните години реализирахте една програма за здравословно хранене на курсантите, има ли развитие по нея и какви са резултатите?

–       Благодарен съм на хората, които са ангажирани в този процес. Той е описан в монография. Направен беше такъв експеримент от катедра „Логистика“ преди две години. Това е поредното доказателство за значимостта на тази катедра, подготвила много наши офицери, които са водещи специалисти в областта на военната логистика и войсковото хранене. Ние приложихме науката в практиката и получихме много добри резултати. Повишиха се физиологическите показатели на курсантите, защото този експеримент е правен по всички стандарти, при предварителна проверка на здравословното състояние и след приключването на експерименталното хранене и резултатите наистина са прекрасни. Възползвахме се от труда на тези мои колеги и го приложихме на практика. По статистика с около и над 30% намаляха посещенията в медицинския пункт от курсанти.  Качественото хранене върви ръка за ръка с физическата подготовка и дисциплината. Нека да подчертая, че това е военен университет и тук дисциплината е на първо място. Ставането рано сутрин, физическата и строевата подготовка са важни. Това са неща, които изграждат един бъдещ офицер, и аз много държа на това, защото така се изгражда и самодисциплина.

–       В условията на пандемия как се развива международната дейност на университета и как преодолявате ограниченията?

–       Въпреки наложените ограничения международната ни дейност продължава и участваме в множество международни и национални проекти. Някои от мероприятията се провеждат онлайн, а останалите дейности, които изискват присъствие, се реализират при спазване на мерките за дистанция и дезинфекция. Голяма част от преподавателския състав, участващ в международната ни дейност, е ваксинирана и това е политика на университета.

–       Какви са основните акценти през настоящата учебна година и как върви процесът по предварителния прием?

–       Разработваме нови учебни планове за обучение на курсанти. Основният акцент е отчитането на мнението на потребителя на кадрите. Стремим се да увеличаваме практическата насоченост на обучението. Благодаря на командирите на видовете въоръжени сили, защото ни подкрепят в тази инициатива. През 2021 г. успяхме да получим положителна оценка по проекта за откриване на професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, което ни позволява обучението на курсантите от специализация „Артилерийско инструментално разузнаване“ да се провежда изцяло в университета. Аз съм привърженик на придобиването на собствени способности. Имаме два спечелени проекта за модернизация. НВУ е водеща институция по подготовката на кадри по киберсигурност. При нас са обявени 274 места по всички специализации. Колкото са повече кандидатите, толкова по-добър прием ще реализираме. 2/3 от всички обявени места за кандидат-курсанти са именно в НВУ.

–       Налага ли се препланиране на учебни занятия заради пандемията и как се преодоляват тези неудобства?

–       Имаме опит вече втора година. Гъвкави сме в планирането. Разполагаме със сектор за дистанционно обучение и заради това нямаме трудности с препланиране на занятия. Всички практически занятия бяха организирани по нов начин, но вървят по план. Убеден съм, че НВУ ще излезе по-силен от тази ситуация и по-адаптивен към променящата се среда.

290 бяха допуснати до подбор за доброволния резерв

„Ние започнахме отдавна с подготовка на материалната база и учебните планове за обучение на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв. Желаещите бяха общо 316 български граждани, 290 от тях бяха допуснати до подбор от съответните комисии от военните окръжия. 211 от кандидатите са мъже, жените са 79“, каза бригаден генерал Маламов.

Обявените длъжности бяха 150. 120 от тях са заети с кандидати за получаване на квалификация „младши специалист“. Те ще изпълняват службата си във Велико Търново и 30 са във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в Шумен. 64 от кандидатите са на възраст до 25 г., 28 са до 30 г. и 36 са над 30 г.

„Повечето са със средно образование, но много са и с висше образование. За мен акцентът е в това, че армията е стабилна институция, която може да им даде шанс за кариерно развитие и при добри условия“, подчерта началникът на НВУ.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top