Информационен център на Министерство на oтбраната

Ефрейтор от 110-и логистичен полк с награда „Номура“

Отличието беше връчено за дипломна работа с акценти за хуманно образование и личностно развитие.

Ефрейтор Петя Дикова, абсолвент от Военната академия „Георги Раковски“ беше отличена с награда на сдружението „Постоянно образование“ – клон на японския образователен център „Номура”– Токио. Призът беше за дипломна работа, защитена през 2021 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и личностно развитие. Ефрейтор Дикова е защитила с отличие през юли миналата година дипломната си работа на тема „Военните лидери като ретори в контекста на автентичното лидерство“ с научен ръководител гл. ас. д-р Елица Николова.

„Тази година за девети път нашето сдружение проведе конкурс за дипломни работи на хуманна тема. Благодарни сме за това, че ефрейтор Петя Дикова се яви на този конкурс и взе една много добра награда“, това каза Мария Цонкова, председател на гражданското сдружение „Постоянно образование”, която връчи приза на церемония в София.

„Постоянно образование” е част от инициативата за интегрирано образование през целия живот. Сдружението обяви конкурс за дипломна работа – защита на бакалавърска, магистърска и докторска степен,  защитена през 2021 г., в която са залегнали принципи за хуманно образование и  личностно развитие и засяга някои от следните теми: самопознание, самообразоване и самовъзпитание, интегриране на процеси и индивидуални качества, гражданско образование и доброволен труд, възпитание в толерантност, неагресивност и мир, основни цели на образованието, живот и работа в общност, взаимозависимост във взаимоотношенията, преоткриване на общочовешките ценности, силата на единността в общностите и човек и природа.

„Интегрираното образование през целия живот е възпитателно-образователна философия, която се занимава с човешката природа и развитието на личността. В съвременните образователни тенденции  това е важно за мирогледа и нравствената култура на хората. Основен предмет са човекът и личностното развитие, както и осъзнаването на самоличността ни чрез опознаване на общочовешките ценности. Те са и в основата на демократичните ценности“, каза още Мария Цонкова.

Изборът на ефрейтор Петя Дикова не е случаен. До него се стига според изискванията на сдружението. „Тази философия е японска и тя се базира на източното схващане, че човекът е част от природата и от света около него. Нейната работа засяга много аспекти от тези, които ние се опитваме да популяризираме. Именно заради това и правим този конкурс“, подчерта председателят на гражданското сдружение „Постоянно образование”.

Петя Дикова: Исках да провокирам себе си

Ефрейтор Петя Дикова служи в 110-и логистичен полк в Пловдив. Тя бе студент в магистърската програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“, катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във военната ни Алма матер.

Дикова е специалист по КИС и мрежи. Семейна е, има едно дете на 12 г., а в това формирование е от 14 години.

„Преди да завърша Военната академия, завърших Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила съм и имам правоспособност за планински водач. Много обичам планината“, споделя ефрейтор Дикова.

„Всеки човек трябва да се образова и да продължава да учи, да може да се запознава с всичко в света, който е огромен и постоянно се променя. Всеки трябва да се настрои така, за да може да се приспособи към различните ситуации. Записах се именно в тази специалност, защото исках да провокирам себе си и да проверя докъде мога да стигна. Всяко образование е полезно за развитието на човека“, каза още отличеният абсолвент от катедра „Психология и лидерство“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във ВА „Г. С. Раковски“.

Принципът за интегрирано образование през целия живот

Гражданско сдружение „Постоянно образование” е образователна организация, чиято дейност е насочена към повишаване на личностното развитие и подобряване на благосъстоянието на хората от всички обществени групи чрез усвояване и прилагане на образователните принципи „Номура” за интегрирано образование през целия живот, които са извлечени от природните закони на базата на източното схващане, че човекът е част от природата и е подвластен на природните закони.

Работят в тясно сътрудничество с японския център „Номура” за интегрирано образование през целия живот, който е мощна неправителствена организация, оторизирана от Министерството на образованието, спорта, науката и технологията на Япония като техен съветник.
Интегрираното образование през целия живот е съвременна образователна теория, построена върху източното схващане за природата и човека. Авторката й, японката Йошико Номура (1922–2003), започва да я разработва, развива, да я прилага на практика и разпространява през втората половина на ХХ в. По-късно, позовавайки се на опита, натрупан през годините, я описва в книга, която излиза под формата на учебник в два тома, през 1996 и 2001 г. Преведена е на английски и на арабски, а през 2010 г. – и на български език.

Интегрирано образование през целия живот е основната философия, която мотивира работата на Център „Номура” в Токио, основан като фондация през 1962 г.

Прилагането на Интегрирано образование през целия живот се осъществява главно в неформална среда чрез лекции, организиране и провеждане на курсове по гражданско образование, семинари и други подобни форми на разпространение. Национални конференции се провеждат всяка година, а всеки месец има семинари на лидерите и на представители на клоновете в Токио. През последните години обаче интересът към него нараства и то много често прониква и в институционални заведения чрез посредничеството на граждански и неправителствени организации като лекции или неформални срещи.
През годините работата на фондацията се разраства както на национално, така и на международно ниво – непрекъснато поддържа контакти и партньорство с организации и институции в повече от 80 държави. Центърът има и четири клона по света – в Германия, Палестина, Индия и България в лицето на гражданско сдружение „Постоянно образование”.
Основната цел е чрез образование хората да стават по-отговорни за делата си както в собствения си живот, така и в обществения, да развиват социалното си чувство и чувството за мир и толерантност и това да ги води към по-щастлив и достоен живот на една планета, незастрашавана от самоунищожение.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top