Информационен център на Министерство на oтбраната

КЛП няма пропуски в придвижването на войски и сили

КЛП няма пропуски в придвижването на войски и сили

КЛП няма пропуски в придвижването на войски и сили

Въпреки краткото време, с което разполагахме за организация на функционирането на командването, след неговото създаване не се допуснаха пропуски по осигуряване на придвижването на национални и съюзнически войски и сили на територията на страната, както и изпълнението на дейности, свързани с логистичното осигуряване на Българската армия. Това беше посочено по време  на анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината в Командването за логистична поддръжка (КЛП) през 2021 г. Сред участниците във форума беше заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев.

Командирът на КЛП бригаден генерал Тодор Тодоров, който представи анализа, напомни, че Командването започна своето функциониране от 1 септември 2021 г. По думите му от тогава досега са проведени четири конкурса за приемане на граждани на вакантни длъжности, като приоритетно са били комплектовани декларирани военни формирования. Въпреки високия процент на окомплектоване в редица военни формирования има вакантни длъжности за офицери, изтъкна бригаден генерал Тодоров. Той разгледа също изпълнението на въпросите, свързани с целите за способности, бойната готовност, подготовката на щаба и формированията, осигуряването с техника и материални ресурси.

КЛП няма пропуски в придвижването на войски и сили

Създадената организация по формирането на КЛП осигури бързото му адаптиране и навременното развръщане на системата за командване и управление беше един от основните изводи, които направи бригаден генерал Тодоров. Той представи и основните направления за работата през 2022 г. Сред тях се открояват поддържането на постоянна бойна готовност и мобилизация, доизграждането на системата за командване и управление на КЛП и подчинените военни формирования, сертифицирането на декларираните военни формирования.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top