Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Отчитат средствата по охраната на границата

[post-views]
Гърция вече е с 40 километрова ограда на сухопътната граница

Автор: Спирдон СПИРДОНОВ
Със свое решение Народното събрание възложи на Министерския съвет в срок от един месец да внесе доклад, който да съдържа детайлна информация за актуалното състояние на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българско-турската граница и съпътстващата го инфраструктура, включително и за изразходваните средства. Това стана във връзка с разискването по питане на народния представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относно ролята на МО по опазване на държавната граница и поддържане на защитната инфраструктура.
Христо Гаджев припомни, че в актуализирания през есента държавен бюджет за 2021 г. бяха предвидени разходи в размер до 60 516 хил. лв. за обезпечаване на дейността на ведомствата в условията на засилен миграционен натиск, както следва: за Министерството на отбраната – 20 200,0 хил. лв., за Министерството на вътрешните работи – 37 000,0 хил. лв., за Държавната агенция за бежанците – 695,0 хил. лв., за Държавна агенция „Национална сигурност“ – 2121,0 хил. лв., и за Министерството на външните работи – 500,0 хил. лв. Както и за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип (ограда) в размер до 5000,0 хил. лв. и за увеличаване на капиталовите разходи на Министерството на отбраната с до 5000,0 хил. лв. за възстановяване на годността на използване и надграждане на способности на дистанционно управляема летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на пограничната зона на Република България.
По предложение на народния представител Атанас Зафиров първоначално предложеният срок за внасяне на доклада от 14 дни бе увеличен на един месец. Според депутата Николай Дренчев този въпрос трябва да бъде насочен преди всичко към МВР и службите за сигурност, а не толкова към Министерството на отбраната и Българската армия, чиито основни мисии и задачи са други.

Най-ново

Единична публикация

Избрани

15 юли 2024