Информационен център на Министерство на oтбраната

Правителството предлага преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“

Правителството ще приеме линия на бедност от 504 лева за 2023 година

Правителството одобри Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски” и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски”, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов” и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Национален военен университет „Васил Левски” (ДВ, бр. 62 от 2002 г.; изм., бр. 37 от 2018 г.).

Преобразуването на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски” се предлага въз основа на положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно Протокол № 7 от заседание на Акредитационния съвет, проведено на 09.04.2020 г.

След закриването на факултет „Авиационен” от състава на Националния военен университет „Васил Левски” и преминаването на дейността му в структурата на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в изпълнение на т. 18 от Решението на Народното събрание за откриване на висше военно училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски””, обн. ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., в настоящата структура на Националният военен университет „Васил Левски” има два факултета, което не съответства на наложилите се стандарти и критерии за наименованието „университет” и неговото функциониране и съществуване.

Предлага се факултетът в гр. Велико Търново да бъде преобразуван в два факултета с наименования, съответно „Сигурност и отбрана” и „Логистика и технологии”. В двете нови основни звена на Университета в гр. Велико Търново ще се провежда обучение на курсанти по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление” в професионално направление „Военно дело” и на студенти по други специалности и професионални направления, по които университета има получена акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Закриването на факултет „Авиационен” от състава на Националния военен университет „Васил Левски” в изпълнение на горепосоченото решение на Народното събрание освен, че налага оптимизирането на структурата на университета с цел по-пълно и по-качествено изпълнение на всички възложени му функции и присъщи дейности, но налага и прецизирането на т. 7 от Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски”, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов” и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” в Национален военен университет „Васил Левски”, обн. ДВ, бр. 62 от 2002 г., изм., бр. 37 от 2018 г., както и отмяната на т. 4 от Приложението към т. 4 на това решение, определяща недвижим имот в землището на Долна Митрополия, предоставен в управление в настоящия момент на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”, вместо на Националния военен университет „Васил Левски”.

Източник: МС

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top