Информационен център на Министерство на oтбраната

Имаме договори за доброволна служба с 18 резервисти

– Г-н полковник, какви бяха основните етапи на мобилизационния сбор „Подготовка на доброволния резерв”, който Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти (БСВТ и ПР) проведе от 11 до 21 април?
– Три бяха основните етапи, през които протече мобилизационият сбор с доброволния резерв от състава на Базата. Първият етап започна още през октомври 2021 г. със заявяване на необходимите финансови средства и лимити от бойни припаси. Бяха проведени и планиращи срещи с представители на Базата, факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и в. ф. 54060 за провеждане на съвместните стрелби. През втория етап – индивидуалната подготовка на резервистите, се проведоха занятия по строева подготовка, устави и тренировки по стрелба с личното оръжие. Третият етап представляваше подготовка, обучение, участие на резервистите в тренировка на мобилизационния модул на Базата. Отработиха се въпроси по взаимодействието между нас и Военно окръжие II степен – Шумен, при доставяне на мобилизационни ресурси. Следващ етап от подготовката се извърши съвместно с курсантите от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – специалност „Полева артилерия”. Представляваше обща тренировка по стрелба и управление на огъня, която започна с марш до полигон „Костена река” и заемане на районите за разполагане. В заключителния етап основен акцент беше участието на офицерите от резерва. Тренирани бяха задачи по управление на артилерийския огън и ръководене на действията на артилерийските разчети. Изпълниха се огневи задачи съгласно „Курс за стрелба и управление на огъня на артилерията” с реални бойни стрелби с щатна материална част. Сержантите и войниците от резерва бяха включени в разчетите на артилерийските системи. В същото време резервистите от другите специалности водиха занятия по свързочна, инженерна подготовка и по ядрена, химическа и биологическа защита.

– Колко участници имаше в сбора, каква техника използвахте?
– Базата към момента има сключени договори за служба в доброволния резерв с 18 резервисти, от които се явиха 14. Двама не се явиха поради заболяване, един беше под карантина и един беше в процедура за прекратяване на договора поради връщане на активна служба. От Базата като ръководители на занятия, шофьори, механик-водачи и за осигуряване на различните дейности бяха ангажирани повече от 80% от личния състав. Освен това, както споменах, стрелбите с артилерийските системи бяха съвместни с факултет „Артилерия, ПВО и КИС” и в. ф. 54060. Бяха използвани 25 единици бойна, транспортна и спомагателна (товарна) техника (122-мм 2С-1, 120-мм самоходна минохвъргачка „Тунджа”, 152-мм оръдие-гаубица Д-20, МТЛБ и др.). Изстреляни бяха 120 артилерийски боеприпаса. За подготовката на инженерните специалисти бяха използвани 14 кг взривни вещества, различни инженерни боеприпаси и средства за взривяване. Искам да отбележа, че подготовка на военнослужещи от доброволния резерв се провежда единствено в нашето формирование. Задачите са специфични, изискват сериозна организация и подготовка, с много добро логистично осигуряване.

– Как бяха подбрани участващите резервисти?
– За подбора на резервисти има комисия, която разглежда пристигналите документи в Базата от военните окръжия и определя дали кандидатът отговаря на длъжността, за която е кандидатствал. Що се отнася до подготовката на резервистите, трябва да кажа, че това са хора, излезли от армията преди повече от 15 години. Имат основните познания, но и много неща трябва да си припомнят, много неща трябва и да научат. Приемането на граждани за срочна служба в доброволния резерв е истинско предизвикателство. Едно от тях е, че са на друга работа и за да вземат участие в подготовката, те трябва да се освободят за времето на провеждането є. Това е и една от трудностите, които трябва да се преодоляват.

– Какви бяха предварителната подготовка и представянето по време на сбора на военнослужещите от Базата?
– Базата изпълнява специфични и отговорни задачи в различни направления и поддържа множество способности, за изпълнението на които военнослужещите непрекъснато повишават своите индивидуална и колективна подготовка. Процес, който е ежедневие за нас. Една от основните ни задачи е поддържането на въоръжението и техниката за нуждите на Сухопътните войски. Успехите ни се дължат на това, че личният състав изпълнява поставените задачи с желание и с разбиране за важността на дейността на формированието. Нашата дейност включва и осигуряване на полевите учения и занятия на местността на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, което пък ни дава възможност за допълнително обучение на нашите военнослужещи, добър вариант освен за теоретична, но и за практическа работа с материалната част. Това е и моята цел като командир на Базата – непрекъснато да се повишават възможностите на личния състав по осигуряването на индивидуалната и колективната подготовка, неговата готовност и способност за работа.

– Как протече взаимодействието с гражданските структури за осигуряването на участието на резервистите в сбора?
– Един от въпросите, отработен по време на сбора с доброволния резерв, беше взаимодействие между нашето формирование и Военно окръжие II степен – Шумен. За тренировката се използваха хора и автомобил от националното стопанство от община Хитрино. Извърши се приемане на личен състав и техника с тренировъчна цел, като се наблегна на взаимодействието между представителя на Военното окръжие и представителя на формированието.

– Успя ли сборът да постигне планираните цели?
– Сборът постигна поставените цели. Слабостите, които констатирахме от сбора, проведен през 2021 г., бяха отстранени. Получи се надграждане на придобитите способности. През последните години бяха предприети стъпки за популяризиране на военната професия. Провеждането на подготовка с доброволния резерв от формированието също е една от тях. Мога твърдо да заявя, че изпитвам чувство на гордост и удовлетворение от показаното по време на подготовката на доброволния резерв.

– Какво е кадровото състояние на Базата? Имате ли некомплект?
– Имаме 14 вакантни длъжности, 5 за офицери, 3 за сержанти и 6 за войници. Причина за некомплекта е ниското заплащане и ограниченията на професията. Мерките за преодоляването му са: създаване на чувство на значимост на всеки военнослужещ и цивилен служител като неизменна част от формированието; признание и стимулиране за постигнати успехи; поддържане на стремеж за усъвършенстване на способностите на всеки военнослужещ и цивилен служител и мотивиране на тези, които показват знания, умения и желание за развитие.

– Какви основни прояви планирате в Базата през следващите месеци?
– През 2022 г. се навършват 130 години от създаването на в. ф. 34200. Наследник сме на славната 4-та Преславска пехотна дивизия, която взема участие в Балканската война 1912–1913г., Междусъюзническата – 1913 г., Първата и Втората световна война. Дивизията записва най-светлите страници в бойната ни история. Нейните самоотвержени бойци с безпримерна храброст и себеотрицание, а и всички командири, които ги водят в боя с проявения си героизъм, прославят името „Преславци”. Формированието изминава сложен път на развитие, претърпява множество промени и реорганизации, но продължава и до днес (без прекъсване на съществуването си и промяна в дислокацията) да носи достойно славното си име. Предстои и подготовка на въоръжението и техника за поставянето є на дълговременно съхранение.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top