Информационен център на Министерство на oтбраната

Работна среща по проект MARS-NET в Полша

Работна среща по проект MARS-NET в Полша

Капитан-лейтенант Георги НИКОЛОВ

Работна среща по проект MARS-NET в Полша
Работна среща по проект MARS-NET в Полша

Работна среща на екипите, работещи по проект MARS-NET на тема: „Дигитални упражнения на симулатор на машинно отделение – обмен на добри практики и изграждане на дигитални учебни ресурси“, се проведе в началото на май в Гдиня, Полша. Проф. Чавдар Александров, доц. Румен Стоянов, асистент Богдан Шопов, доц. Георги Димитров и асистент Веселин Атанасов бяха представителите на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Проектът MARS-NET („Морски симулатори и мрежи от учебни съоръжения, свързани с обмен на добри практики при дигитално обучение“), има за цел да отговори на динамичните нужди на заинтересованите страни. Това са студенти, преподаватели, морска индустрия и общество, като в резултат ще бъде разработена хармонизирана рамка за прилагане на преподавателски и изследователски практики успоредно с променящата се реалност на съвременното морско образование. Проектът разчита на обмен на академичен опит в обучението чрез симулационни методи в рамките на Европейската система за морско образование.

В проекта освен България участват Румъния, Турция, Литва и Полша.

Поставя се акцент върху оценяването на регионалните потенциали на партньорите, свързани с обучението и научните изследвания, като съвместно се използват симулатори и дигитални учебни ресурси.

Проектът ще насърчи трансфера на знания между регионите на Европейския съюз, като се стреми да изгради „мост от знания” между Черно и Балтийско море в областите на образованието и обучението в продължение на предишни реализирани проекти на партньорите. Насочен е към нуждите от спазване на изискванията на международната конвенция STCW‘95 за обучение при повишена бъдеща конкурентоспособност, като пренася стратегиите за преподаване на ново актуализирано ниво на дигитализация.

Основната цел на MARS-NET е да се изгради стратегическа мрежа за съвместни партньорски мероприятия и обмен на практики при преподаване с морски симулатори. Мрежата от симулиращи съоръжения ще насърчава провеждането на хармонизирани курсове, които използват симулатори за управление на кораби и маневриране, работа в машинното отделение, обработване на товари и осъществяване на морски комуникации при бедствия и аварии, търсене и спасяване.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top