Информационен център на Министерство на oтбраната

ЕК предупреди България за нарушения на три евродирективи

ЕК предупреди България за нарушения на три евродирективи

Европейската комисия изпрати мотивирани становища до страната ни и още 2 държави-членки на ЕС с искане да предоставят информация за това как правилата на ЕС за борбата с измамите и подправянето на непарични платежни средства са транспонирани в националните им законодателства.

С европейската директива се криминализира кражбата на идентификационни данни, както и тяхната по-нататъшна продажба и разпространение. Тя обхваща непаричните операции, извършвани с всякакъв вид платежни инструменти.

Страните-членки имат два месеца за отговор и предприемане на необходимите мерки, в противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. 

Също днес Комисията изпрати още едно официално уведомление до България за това, че не е въвела новия формат за разрешителни за пребиваване на граждани извън ЕС. Регламентът е променен през 2017 година и в картите са заложени защитни елементи, които се основават на биометрични данни.

Комисията изпрати до България и мотивирано становище за това, че не я е уведомила за действията си по транспониране в националното си законодателство на директивата за европейската услуга за електронно пътно таксуване.

Комисията също така призовава страните-членки, в т.ч. и България изцяло да транспонират в националното си законодателство правилата на ЕС за авторското право. 

Източник: БНР

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top