Информационен център на Министерство на oтбраната

Ангел Георгиев: Възстановяваме българската авиационна школа

Красимир МИТОВ

За две години имаме новоназначени 26 преподаватели, информира помощник-ректорът на ВВВУ „Г. Бенковски“

            О. р. полк. инж. Ангел Георгиев е роден през 1957 г. в Лом. През 1975 г. постъпва като курсант във ВНВВУ „Г. Бенковски“ в Д. Митрополия, което завършва през 1980 г. по специалността „летец-пилот“ за ВВС като първенец на випуска. Мечтата му да полети се ражда още на училищната скамейка. Като ученик започва да се занимава с ракетомоделизъм, авиомоделизъм и от 1973 до 1975 г. е в Аероклуб – безмоторно и моторно летене, където лети и на „Злин-42MU“.

            Като офицер летец-пилот започва службата си в авиобаза „Каменец“ на самолет МиГ-17, където випускът им като цяло и той достигат до готовност за бойно използване на самолета нощем. Следват години на упорит летателен труд на летище „Узунджово“, курс за МиГ-21 на летище „Граф Игнатиево“ и до 1985 г. полети и бойни дежурства на летище „Равнец“. Никога няма да забрави полета, когато отказва самолетът и той е принуден да катапултира. След преминат курс за обучение на МиГ-23 продължава летателна работа и множество бойни дежурства на летище „Габровница“ до 1988 г. През 1991 г. завършва Военновъздушната академия „Ю. А. Гагарин“ в Монино, край Москва, с отличие и при създаването на авиобазите е назначен за първи командир на авиобаза „Габровница“. По-късно служи в създадения корпус ПВО. През 2001 г. завършва CID – Общовойскови колеж по отбраната в Париж. Назначен е за началник на центъра за военна подготовка на ВВС в Долна Митрополия. Продължава в щаба на ВВС. От 2009 г. до 2012 г. е зам.-председател, а след това до 2020 г. е председател на Българската авиационна асоциация. От 2020 г. е помощник-ректор на възстановеното Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ в Д. Митрополия.

 • Господин полковник, какви са ролята и мястото на помощник-ректора в  цялостния войскови живот на училището?

            Началният етап от възстановяването на висшето военновъздушното училище от нов тип налага работа с висока степен на интензивност от всички: обучаеми, инструктори, академично-преподавателски състав, осигуряващ и административен, началници/ръководители и командири начело с началника на училището. Задачите на всички са взаимообвързани: немислимо е да поставим проблема за качеството на учебно-възпитателния процес без повишаване на мотивацията на преподавателите и обучаемите, без масово използване на IT техника и съвременен софтуер, без ремонтиране и обновяване на учебно-материалната база и всичко това при разгърната административно-управленческа система. Започването на летателно обучение във военновъздушното училище – нов комплекс от предизвикателства! Ролята и мястото на помощник-ректора в този конгломерат от отговорности е там, където началникът на училището прецени, че трябва да се осигури съдействие, за да се ускорят определени процеси или изпълнението на някои задачи, което да синхронизира цялостната дейност. Придобитият опит подпомага за по-добра координация с българските ВВС (бойните части), защото те са основният заявител и потребител на бъдещите офицерски авиационни кадри.

 • Каква е перспективата за разкриване на нови факултети в училището?
 • Освен че обучаваме специалисти в областта на военното дело, ние подготвяме и бъдещите лидери. В тази връзка се стремим да създадем такива нови специализации и специалности, които отговарят на потребностите на утрешния ден. Предоставената ни от Община Плевен сграда на бившето училище „Марин Дринов“ превръщаме в Изнесен комплекс за авиационно образование (ИКАО). Целта е занятията, които не са свързани с придобиване на класифицирана информация, да се провеждат в този изнесен комплекс. Имаме вече разкрита нова специалност – „Авиационен мениджмънт“, за формиране на ръководни кадри както за военната авиация, така и за гражданската. Имаме дългогодишен опит в тази насока. Ние сме новосформирано държавно военно-учебно заведение, но училище с дългогодишна история и опит в образованието.
 • Какъв е научният потенциал на училището?
 • За повишаване на научния потенциал на училището работим в две направления: създаваме оптимални условия за по-висока научна реализация на академичния ни състав и привличане на млади преподаватели. Насърчаваме придобиването на нови научни степени и звания и участие в научни форуми, където могат да се представят нови творчески разработки. Вече имаме и защитена първа докторска дисертация след възстановяване на училището. Първото списание, издание на училището, вече е факт. Опитваме се все повече да „разперваме нашите криле“ в това направление. За две години имаме новоназначени 26 преподаватели, от които двама професори, двама доценти, двама главни асистенти, 18 асистенти и двама преподаватели. Продължаваме да работим успешно в тази насока.
 • Нуждаят ли се учебните планове и програми от усъвършенстване?
 • Разбира се, и ние го правим, защото нивото на обучение трябва да съответства на непрекъснато изменящите се високотехнологични продукти, които намират приложение първо в авиацията. Ето защо подобрихме и променихме учебните планове за обучаемите като цяло, и конкретно – за летателния състав. Възстановяваме българската авиационна школа. Актуализирахме подготовката на нашите курсанти пилоти и те ще започнат летателното си обучение от втората година след постъпване в училището и ще продължават да летят през останалите години. Това е необходимо, за да няма прекъсване в летателната подготовка. Все повече се ориентираме и към бъдещето на авиацията: дистанционно управляемите или с изкуствен интелект летателни апарати (платформи). Разработили сме необходимите организационни документи, преминали сме първите етапи от подготовката и е предстоящо обучението на първите оператори.
 • Изграждате визия: „Какви бяхме, какво направихме и накъде сме тръгнали“, какви са плановете Ви?
 • Искам да отбележа, че дейността на управлението на училището е насочена към младите хора. В тази насока работим съвместно с институциите, за да бъдат сформирани профилирани авиационни паралелки в две училища в гр. Плевен. Полагаме максимални усилия за съхраняване и развитие на академичния, преподавателския и инструкторския състав, защото най-важното е човекът. Обръщаме поглед и към Космоса. Взаимодействаме с Института за космически изследвания и технологии към БАН, за да може училището да участва във все по-разрастващото се използване на космическото пространство, включително и за военни цели. Като първа стъпка изградихме зала за въздушно-космическо наблюдение, където група от офицери и курсанти работи по различни теми.
 • По случай Деня на авиацията и космонавтиката ВВВУ „Г. Бенковски“ презентира книгата „Вашите криле“ на българския пилот – изобретател, авиоконструктор и писател Асен Йорданов. Кое Ви мотивира да направите тази стъпка?
 • Тази книга, „Библия“ за тогавашната авиация, за първи път е издадена през 1936 г. в САЩ.  ВВВУ „Георги Бенковски“ прави превод на български език на предвоенното издание от 1940 г. Мога спокойно да я нарека „учебник по авиация“, защото е базирана и на достижения на българските преподаватели в Аеропланната школа, впоследствие – Аеропланното училище в Божурище от началото на миналия век. Този учебник съдържа знанията и опита на автора, придобити не само като авиатор, а и като многостранно развита личност. Значимият му принос към световната авиация е и чрез другите негови осем книги, даващи информация и знания на желаещите да летят. В края на 30-те и началото на 40-те години на ХХ век той вече е „дал криле“ на много хора по света. Освен в САЩ Your wings e издавана във Великобритания, Франция, Италия, СССР и другаде. Това е нейното второ издание в страната, но първо пълно издание, включващо главите за критични маньоври и за редовния въздушен транспорт. Тази книга няма само библиографска стойност. Някои раздели от нея са запазили своята актуалност и днес по силата на физичните (аеродинамичните) закони.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top