Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник Иван Керманов: Минаваме от учение към учение

Полковник Иван Керманов: Минаваме от учение към учение

Целта ни е запазването на военнослужещите, придобили стаж и опит, заявява командирът на 110-и логистичен полк

Полковник Иван Керманов: Минаваме от учение към учение
Полковник Иван Керманов

От 17 април т.г. полковник Иван Керманов e командир на 110-и логистичен полк. Роден е на 6 октомври 1976 г. в Крумовград. Завършил е ВВОВУ „Васил Левски” през 2001 г., Великотърновския университет през 2003 г. и ВА „Георги С. Раковски” през 2013 г. Службата му като офицер преминава изцяло в 110-и логистичен полк. Бил е командир на взвод, помощник-началник на секция МТО, началник на отделение, началник-щаб на батальон, командир на батальон и заместник-командир на полка. Разговарях с полковник Керманов по време на тактическото учение с бойни стрелби „Стоманен щит-22” на полигон „Корен” под ръководството на Командването на Сухопътните войски”, което се състоя от 16 до 20 май.

– Господин полковник, на „Стоманен щит-22” участват освен военнослужещите от 4-ти артилерийски полк, които са основни обучавани, и други формирования от Сухопътните войски. Какви задачи изпълнява 110-и логистичен полк?

– От 16 до 20 май по време на „Стоманен щит-22” 110-и полк участва и провежда батальонно тактическо учение с логистичния батальон. Преди неговото начало се състояха ротни тактически учения с роти за подвоз, засягащи подвоза на твърди товари – боеприпаси от различни складове на командването за логистична поддръжка. Задачите, които изпълнява логистичният ни батальон в интерес на учението с бойни стрелби „Стоманен щит-22” на 4-ти артилерийски полк, това са продоволствено и комунално-битово осигуряване, подвоз на боеприпаси, съхранение на артилерийски боеприпаси и имитационни средства, както и подвоз и зареждане на техниката с ГСМ.

– Какъв е приносът на 110-и полк към използвания на „Стоманен щит-22” индивидуален пакет за храна?  

– Тези пакети основно са разработени при нас. За първи път ги използвахме на тактическото учение на 61-ва Стрямска механизирана бригада „Балканска стена-20“, което се състоя от 19 до 30 октомври 2020 г. на полигон „Корен”. Тогава осигурихме около 30–40 хил. такива пакета.

– По-особено ли е за вас това първо учение като командир на 110-и логистичен полк?

– Да, ще запомня това учение, защото е първото ми като командир на 110-и полк след назначаването ми на тази длъжност на 17 април. Ръководството на учението на логистичния батальон е от щаба на 110-и полк. Но по същото време, от 16 до 20 май, на Националния военен учебен комплекс „Чаралица” се провежда и компютърно-подпомаганото КЩУ на батальона ни за ремонт на техника. Но след тези учения полкът ни влиза в ново учение, а това е „Морски страж” на Съвместното командване на силите, което е също на полигон „Корен”. Така че на този етап  минаваме от учение към учение. Оказва се, че май е доста натоварен, така ще бъде и през следващите месеци.

– Как приехте назначението за командир на полка?

– Тази длъжност съм я изпълнявал и временно в продължение на три месеца. Бях и заместник-командир на полка. Хубаво е, че има приемственост. Цялата ми досегашна офицерска служба е преминала в логистичния полк с изключение на времето, в което бях във Военната ни академия.

– Коя от длъжностите, на които сте били, е най-тежката и най-запомнящата се?

– След завършването на ВА „Георги С. Раковски” бях назначен за началник-щаб на батальона за транспортна евакуация. И се сблъсках с документи по планиране, с различни ръководства и доктрини, с провеждането на батальонни и ротни учения…Тогава ми беше най-трудно.

– Назначен ли е офицер на предишната Ви длъжност?

– Длъжността заместник-командир на полка засега е вакантна. Имаме заместник-командир на полка по логистиката и началник на щаба.

– Имало ли е случаи, в които сте се съмнявали дали сте направили точния избор на специалността във Военното училище?

– Не, не съм съжалявал за онзи момент и затова, че съм завършил тази специалност и служа като логистик, че съм в 110-и полк, който работи в интерес на Сухопътните войски.

– При вас попълнението с военнослужещи, като че ли винаги е било високо?

– Процентът на попълнение на полка с личен състав е над 90%. А това е предпоставка за изпълнение на всички поставени задачи и функционални задължения.

– Има ли военнослужещи от полка, които напускат по различни причини?

– При нас няма голямо текучество на кадри. Целта пред командването на полка е запазването на военнослужещите, придобили стаж и опит в нашите редици. Това става с повишаването им в по-високо звание, а именно – увеличаването на сержантския състав. Необходимо е задържането и запазването на тези кадри, защото майстор по ремонта на техниката се става трудно и изисква време, изисква ресурси. Недопустимо е с лека ръка да се разделяме с такива военнослужещи.

– По какъв начин може да задържите на служба висококвалифицираните кадри?

– Имаме уверението на Командването на Сухопътните войски за промяна в квотата на сержантския състав. Това ще благоприятства по-нататъшната ни дейност.

– Усвоихте ли ремонта на новата техника?

– И старата, и новата техника е усвоена за ремонт от личния състава на полка.

– Какви затруднения срещате в ремонтната дейност?

– Единственото затруднение, което срещаме, това е по линията на снабдяване с резервни части. Всяка една забавена доставка забавя и ремонтите, като се получава натрупване на техника в цеха за ремонт на 110-и логистичен полк.

– Продължавате ли да подпомагате дейността по въоръжението на военнослужещите и контингентите, заминаващи на мисии зад граница?

– Всякакво оръжие от формирования от състава на Сухопътните войски преминава през батальона за ремонт на въоръжение в полка както преди, така и сега.

– Какво бе най-характерно за полка от началото на годината?

– От началото на годината досега следваме плана за подготовка на полка – ежедневна транспортна, комунално-битова и ремонтна дейност, подвоз на техника, подготовка за провеждането на ротни тактически учения и батальонно тактическо учение. Ученията през май са първите за годината.

– Какво по-голямо събитие Ви предстои през следващите месеци?

– През септември ще проведем полково компютърно-подпомагано щабно учение под ръководството на Командването на Сухопътните войски. То ще се състои в пункта за постоянна дислокация в Пловдив.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top