Информационен център на Министерство на oтбраната

Енергийната независимост и отбраната са водещите приоритети за европейците през 2022 г.

Енергийната независимост и отбраната са водещите приоритети за европейците през 2022 г.

Европейските граждани подкрепят в голяма степен общата политика за сигурност и отбрана и очакват ЕС постепенно да премахне зависимостта си от руски източници на енергия. Това показва проучването на Евробарометър, публикувано на интернет страницата на Европейската комисия.

Резултати показват и широката обществена подкрепа за действията на ЕС в отговор на агресията на Русия срещу Украйна. 59% от европейците подкрепят санкциите наложени на Русия, след инвазията и в Украйна в края н февруари. Най-голяма е подкрепата за хуманитарните операции – 93%.

Проучването на Евробарометър показва, че отбраната е водеща тема, която вълнува европейците. Огромното мнозинство от гражданите на ЕС (81 %) подкрепят обща политика за отбрана и сигурност между държавите – членки на ЕС, като най-малко две трети от респондентите подкрепят това мнение във всяка държава. Преобладава мнението, че европейските странни трябва да действат единно, а колективната отбрана да се засили.

Другата водеща тема е енергийната независимост. Около 87 % от респондентите смятат, че ЕС трябва възможно най-скоро да намали зависимостта си от руски източници на енергия. 80 % са съгласни, че енергийната политика може да допринесе за защитата на стратегическите интереси на ЕС. 86 % смятат, че намаляването на вноса на нефт и газ и инвестирането във възобновяеми енергийни източници са важни за цялостната ни сигурност, а 87 % считат, че повишаването на енергийната ефективност ще ни направи по-малко зависими от производителите на енергия извън ЕС. 85 % биха искали ЕС да инвестира значително във възобновяеми енергийни източници.

Важно място заема и борбата с климатичните промени. 85 % от европейците са на мнение, че справянето с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве. 81 %от участвалите в проучването смятат, че в дългосрочен план енергията от възобновяеми източници може да доведе до намаляване на цената, която плащаме за потреблението ни на енергия.

Останалите приоритети за европейците според евробарометър са справянето с икономическата ситуация и безработицата.

Източник: news.bg   

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top