Информационен център на Министерство на oтбраната

Подполковник Румен Гочев: Логистично осигуряваме операцията на южната граница

Подполковник Румен Гочев: Логистично осигуряваме операцията на южната граница

Валерия ТОДОРОВА

Девизът ни е „Нищо не е невъзможно за нас”, казва началникът на Ремонтната база за въоръжение и техника в Сливен

Подполковник Румен Гочев: Логистично осигуряваме операцията на южната граница
Подполковник Румен Гочев

Подполковник Румен Гочев е роден на 5 май 1969 г. в Димитровград. Завършил е ВВОВУ „Васил Левски” през 1993 г. и ВА „Г. С. Раковски” през 2013 г. Започва службата си в 17-а мотострелкова дивизия – Хасково. През следващите години заема различни длъжности. В „Ремонтната база за въоръжение и техника” е от 2003 г. на длъжност началник на цех. През 2008 г. е назначен за заместник-началник по логистичното осигуряване, а от 20.08.2013 г. е началник на Ремонтната база за въоръжение и техника – Сливен. Семеен, с една дъщеря.

– Господин подполковник, с какво се отличава военно формирование 46700 и какви са основните му дейности?

– Историята на формированието води началото си от 19-а армейска автотракторна ремонтна база за товарни автомобили, която се отделя от Трети армейски автомобилен батальон – Шумен, през август 1951 г. под наименованието Трети армейски авторемонтен батальон. Дислоцира се в Сливен. През 1983 г. завършва строителството на  сградата  на авторемонтната работилница на 3-та трудова област. След приключване на строителните работи и дейности по преместването и инсталирането на оборудването от 01.10.1983 г. се създава нова база под наименованието Трета армейска ремонтно-възстановителна база за ремонт на въоръжение и техника с военнопощенски номер 46700. Сега Ремонтната база за въоръжение и техника е логистично формирование към Командването на Сухопътните войски (КСВ), предназначено да извършва конкретни видове ремонтни дейности.

– Какви са видовете ремонтни дейности?

– На първо място ще посоча извършването на текущ ремонт I и II степен на бронетанкова и автомобилна техника, свързочна, инженерна, химическа и тилова техника на формированията от състава на Сухопътните войски, а също така и текущ, както и среден ремонт на стрелково, танково, противотанково, артилерийско и ракетно въоръжение, радиолокационна техника и контролно-измервателни прибори на формированията от състава на Сухопътните войски. Освен това се извършва и евакуация на неизправни въоръжение и техника от районите на военните формирования от състава на Сухопътните войски до собствените ремонтни органи и до товарните железопътни гари. Наш ангажимент е и извършването на производствени услуги за военните формирования от състава на видовете въоръжени сили, производство на нестандартно оборудване. Извършваме и изпитание, освидетелстване, ремонт и зареждане на стоманени бутилки под високо налягане и пожарогасители.

– Какви актуални задачи решавате в момента?

– От началото на годината Ремонтната база участва в логистичното осигуряване на операция „Самостоятелен страж” за охрана на южната граница на Република България в заповяданите райони. В момента в базата се извършва ежедневна ремонтна дейност на основата на получените Нареждания  за ремонт от отдел „Логистика” на КСВ. Извършваме ремонт на базовите машини и специалното оборудване на БТР-60ПБ-МД1, танк Т-72, БМП-1, БМП-23, КЩМ Р-81 „Делфин”, КЩМ МП-21-Р, както и на автомобилна техника ЗИЛ-131, УАЗ-649 и УАЗ-452. Своевременно обслужваме и ремонтираме стационарно тилово оборудване, намиращо се на учебните полигони „Корен” и „Ново село”. Изработваме мишени съгласно „Курс за стрелбите със стрелково  оръжие и бойни машини във ВС на РБ”, метални решетки за врати и прозорци, резервоари за гориво и чергила за автомобили ЗИЛ-131 и УАЗ-469.

– В какво състояние е техниката, с която разполагате? Какви модернизации на техника се извършват при вас?

– Техниката и стационарното специално оборудване по цеховете и участъците за ремонт на видовете имущества са в добро техническо състояние и това позволява да извършваме необходимите ремонти и да решаваме поставените задачи. През изминалата година модернизирахме 4 броя „Щабна машина – общо работно място” на базата на специален автомобил с повишена проходимост ЗИЛ-131 на КСВ. Тази модернизация включва няколко съществени елемента. Инсталирахме нова система за стабилизиране на електрозахранването на ОРМ (общо работно място). Поставихме стационарни климатици за поддържане на нормална работна среда както на апаратурата, така и на личния състав. Монтирани са телевизионни екрани за визуализиране на информацията. Инсталирахме нова система за предаване на глас и данни, с която значително се подобрява функционалността на работата на щабовете на военните формирования от състава на Сухопътните войски по време на полеви занятия и занятия на учебните полигони „Корен” и „Ново село”.

– Има ли текучество на личния състав? Некомплект? Очаквате ли нови попълнения от лейтенанти, които тази година завършват военния университет?

– Окомплектоването с личен състав е над 90%. Това е предпоставка за изпълнение на всички поставени задачи и функционални задължения. Имаме две вакантни длъжности за офицери. Надявам се, че и тази година в нашия малък, но сплотен колектив ще имаме попълнение от млади лейтенанти.

– Кои са водещите принципи във вашата работа?

– В моята ежедневна дейност се стремя и държа на работата в екип, да има добра комуникация с колеги и подчинени, уважение и взаимно доверие. И то само идва в края на работния ден – удовлетворението от добре свършената работа.

– Какво друго ще откроите в дейността на формированието?

– Девизът на Ремонтната база е „Нищо не е невъзможно за нас”. Ежедневната ремонтна дейност се изпълнява от личния състав на формированието. Ще използвам случая да изкажа своята командирска благодарност на целия личен състав от Ремонтната база за неговите самоотвержен ежедневен труд и професионализъм, изградени през всичките тези години. Уверен съм, че и занапред ще работим все така упорито и всеотдайно за успешното решаване на поставените задачи  и за преодоляване на предизвикателствата пред нас.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top