Информационен център на Министерство на oтбраната

Да се докоснем до Византия

Макетите на въоръжени-ето и оборудването са повече от истински, въпреки че са съвременни реплики

Има едно място у нас, където със сигурност човек може да се докосне, буквално да „пипне“ легендарния византийски император Юстиниан I Велики, чийто велик генерал е Велизарий от Сапарева Баня. Става дума за запазени златни монети от онова време, които са изложени във витрина в комплекса Цари Мали град – късноантична римска крепост и укрепено селище на хълма Св. Спас в планината Верила над с. Белчин. Археологически проучена в периода 2007–2010 г.
Най-ранни следи от човешка дейност на хълма Св. Спас се датират към ранножелязната епоха (VIII–VI век пр. Хр.). Открити са множество ями с култов характер, което показва, че мястото е използвано от местното тракийско население като светилище.
След завладяването на областта от римляните, хълмът продължава на функционира като оживено място. През III в. е обграден със стена, изградена от дървени колове, плет и глина. В средата на IV в. е опожарена.
Изграждането на каменна крепостна стена се датира към края на 60-те г. на IV в., като заградената площ е около 1 хектар. В това време Римската империя се управлява от император Валент (364–378). При управлението на император Юстиниан I Велики (527–565) укреплението е реконструирано, а при неговия наследник Юстин I (565–574) на северната стена е изградена порта с две правоъгълни фланкиращи отбранителни кули. Археологическите проучвания показват, че Цари Мали град престава да изпълнява отбранителни функции след 578 г.

Гледката от крепостта към днешното село е наистина неповторима

Археологическите проучвания на хълма Св. Спас започват през август 2007 г. и са ръководени от археолога Веселин Хаджиангелов. Добре е проучена фортификацията с нейните кули, крепостни стени и порта, както и сгради, долепени до крепостната стена. При сондиране във вътрешността на терена се установяват културни пластове от селищен живот. От падналата фасадна стена (със запазена височина над 8 м) на североизточната кула се разбира какъв е бил типът градеж. Строителството е изпълнено с техниката opus mixtum от четири пояса триредови тухлени ивици, разделящи каменна зидария с височина около 1,30 м. На северната стена на крепостта е разположена единствената порта, оформена като отвор с широчина 3 м. Тя е отбранявана от две фланкиращи правоъгълни кули (северозападна и североизточна).

В парка край туристическия обект могат да се видят макети на стенобитни машини

Културноисторическият комплекс „Цари Мали град“ е открит официално на 18 юли 2013 г. Той включва късноантична крепост, църковен ансамбъл и зони за отдих и спорт на хълма Св. Спас. Консервирани и реставрирани са южната, северната и източната крепостна стена. Реконструирани са кула №5 (на южната стена), както и двете кули на северната стена, фланкиращи портата. Църковният ансамбъл е консервиран и реставриран, като църквата от XV в. е реконструирана.
В реконструираните до покрив две кули на северната стена са поместени музейните експозиции – „Праистория“, „Бит и поминък през късната античност“, „Керамика“, „Нумизматика“ и „Военен живот“.

До обекта са изградени две туристически пътеки, които тръгват от с. Белчин, както и релсово пасажерно транспортно съоръжение с въжено задвижване. Наистина малко са местата, където човек може да се докосне до живата история от онова време. Освен ризници и военни приспособления тук могат да се видят макети на стенобитни машини, както и парадни военни колесници и други макети на оръжия.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top