Информационен център на Министерство на oтбраната

Над хиляда информации е излъчило МО към обществеността за една година

През 2021 г. беше създадена организация за предоставяне на навременна, достоверна и надеждна информация за възникналите инциденти по време на учения, се посочва в Доклада на правителството за състоянието на отбраната и Въоръжените сили, който е внесен в Народното събрание. За реализиране на комуникационните кампании са  публикувани над 530 новинарски съобщения на интернет страницата на Министерството на отбраната и над 500 съобщения в профила на Българската армия в социалната мрежа „Facebook“. Изготвени са над 120 отговора на журналистически запитвания и бяха организирани над 100 телевизионни и радио репортажа.

Въпреки поредицата от негативни събития, според социологическите изследвания, нивата на доверие към Министерството на отбраната са се повишили. През юни  доверието е 36%, през юли – 40%, а през август август – 42%. Българската армия затвърдила високия си рейтинг. Според национално представително проучване през юли 2021 г. авторитетът на Българската армия се е повишил до 52%, а през октомври 2021 г. то нараства до 58% . Т.е. армията е била на второ място по доверие сред институциите.

В доклада се конкретизира, че информационната политика на Министерството на отбраната през миналата година е била насочена към осигуряване на информираност на обществото относно участие на Въоръжените сили в мисии и операции зад граница; подготовка и участие на военните формирования в съвместни, многонационални учения и тренировки ; помощ на населението при пожари и усложнена зимна обстановка, транспортиране на пострадали, обезвреждане на невзривени боеприпаси; повишаване на престижа на военната професия.

Оценката на правителството е, че е реализирана успешно информационно-комуникационната кампания „Ние сме НАТО“ във взаимодействие с дирекция „Публична дипломация“ на НАТО. Обменени са добри практики със съюзниците от НАТО за разработване на Концепция за стратегическите комуникации, която да повиши равнището на осведоменост и да изгради по-гъвкави и ефективни комуникационни механизми на стратегическо и оперативно ниво. За развитие на способности за ефективни стратегически комуникации и за предприемане на съгласувани действия в тази насока е допринесло и участието в международни семинари, конференции и обмяна на опит.

Източник: otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top