Информационен център на Министерство на oтбраната

Военноинвалидите и военнопострадалите отбелязаха 32 години от възстановяването на съюза си

Военноинвалидите и военнопострадалите отбелязаха 32 години от възстановяването на съюза си

На празника си те поставиха и сериозни социални въпроси, които ги вълнуват от години.

Тържественото събрание се проведе днес в Централния военен клуб. След водосвета за здраве участниците бяха поздравени от председателя на Съюза на военонивалидите и военнопострадалите младши лейтенат от запаса инж. Петър Велчев. Той припомни, че военно-патиротичната организация има 107-годишна история. След закриването й на 1 декември 1950 г. е възстановена на 26 юни 1990 г.

Съюзът е изключително активен в защитата на правата на военноинвалидите и военнопострадалите, което е заслуга на ръководството, както и на местните структури, се посочва в поздравителния адрес на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев, който е и патрон на организацията. В своята история Съюзът доказа на българското общество, че всичко, което прави е за България, е отбелязано в приветствитието на министъра на отбраната Драгомир Заков, прочетено от неговия съветник бригаден генерал от запаса Кольо Милев. Беше подчертано, че Министерството на отбраната ще продължава да работи със Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, който е една от най-влиятелните обществени организации у нас.

Със заповеди на министъра на отбраната Драгомир Заков и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов с бяха наградени военноинвалиди и военнопострадали. Грамотите връчи ген. Милев. От своя страна и.д. директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ в МО Диян Валянов пожела успех на организацията в постигането на нейните цели. Поздравителни адреси имаше още от Деница Цачева, заместник-председател на Социалната комисия в парламента, Агенцията за социално подпомагане, Командването на ВВС, Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса, Съюза на парашутистите в България, Валентина Николова – председател на Съюз на пенсионерите 2004 и др. „Не само през тези 32 години, но и в цялата си 107-годишна история, Съюзът е стожер на правата на военноинвалидите и военнопострадалите, изпълнили своя дълг за защита на Отечеството. В този празничен ден искам да Ви пожелая успех в нелекия път за подобряване социалния статус на Вашите членове, който в днешно време е препълнен с препятствия, неразбирания и много подводни камъни. Уверен съм, че ще успеете!“, се посочва в поздравителния адрес на председателя на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов.

Председателят на Съюза Петър Велчев награди гости на честването, които имат принос в укрепването и развитието на Съюза. Сред тях бяха ген. Кольо Милев, Диян Валянов, полковник от запаса Любо Миланов – председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов – заместник-председател на СОСЗР и председател на Столичната организация, генерал-майор от запаса Йордан Йорданов – председател на ЦКРК на СОСЗР, контраадмирал от запаса Петър Странчевски – председател на клуб „Военни моряци“ в СОСЗР, полковник от запаса Димитър Мильовски – председател на Съюза на парашутистите в България, Владимир Калдъръмов – служител на ЦВК, старшина Валери Савов от Коменданството на МО и др.

Сред отличените бе и народният представител от ПП „Възраждане“ Петър Петров, който внесе в парламента законопроект за изменение и допълнения на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Моят баща е вече над 40 години военноинвалид и много добре познавам вашите проблеми, каза той в приветствието си и изрази готовност да продължава своите усилия за приемане на промените.

Тази тема, както и други необходими законови промени, намериха място в заключителното слово на г-н Велчев. На нарочна пресконференция в БТА в навечерието на празника те бяха поставени от ръководството на Съюза с акцент върху необходимостта от увеличаване на пенсиите за военна инвалидност. Становище за подкрепа на измененията и допълненията на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите е изпратено до ръководството и председателите на комисии и парламентарни групи в Народното събрание. ( Б.р. – На свое заседание  УС и Общото събрание на Съюза са приели отворено писмо до президента, председателя на парламент, премиера и медиите, което публикуваме без редакторска намеса. )

От Съюза подкрепят внесената от депутати от ДПС промяна на КСО, с която да се признае наборната военна служба или алтернативната служба в мирно време за действителен стаж, а не само за осигурителен. В писмо до Народното събрание отново се поставя въпросът за промяна на чл. 70 от Закона за хората с увреждания, с което да се даде възможност военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ да получават финансовата си подкрепа по точка 5, а не по т. 3, както е сега, което ги ощетява. Със загриженост и очакване на законодателно решение се поставя и проблемът, че с отпадането на извънредната епидемична обстановка в страната не е предвиден начин на осъществяване на валидността на експертните ТЕЛК- решения, чийто срок изтича. Същият не е регламентиран и не е удължен. Ползването на права, като пенсии, заверка на документи, включително на книжка за военноинвалид и военнопострадал, съгласно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, от правоимащите лица става само и единствено, чрез предоставяне на ново ТЕЛК/НЕЛК – решение с валиден срок. Затруднява се режимът за пререгистрация в Централния регистър за военноинвалидите и военнопострадалите към Министерството на отбраната, а без нея не може да се ползват права по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. По този повод от Съюза предлагат конкретно допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

***

По данни на НОИ към 31 март 2022 г. военноинвалидите и военнопострадалите са 3 799 души, като 2 009 са военноинвалидите и 1 790 –  военнопострадалите. По процент загубена трудоспособност те са: от 50 до 79,99 – 1 081 души; от 71 до 90 на сто – 667 души и над 90 на сто – 2691души, като 153 от тях са с определена чужда помощ. Размерите  на пенсиите за военна инвалидност са както следва: от 50 до 79,99 на сто загубена трудоспособност –  195,50 лв.; от 71 до 90 на сто – 238,00 лв. и над 90 на сто е 255,00 лв. За сравнение линията на бедността към момента е  413 лв., минималната работна заплата – 710 лв.

 ***

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДО

МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ДО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТРЕСКИ СЪВЕТ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, БЪЛГАРИ,

На свое заседание на Управителен съвет на 24 юни и на Общото отчетно събрание на 25 юни на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите/двойно национално представе по двата закона: специфичния Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и общия Закона за хората с увреждания с решение на Министерски съвет – решение № 46 от 30.01.2019 г. и решение № 369 от 21 април 2021 г./ членовете на двете структури освен основните точки от дневните редове за такива събития се обсъди и състоянието в страната и това на военноинвалидите и военнопострадалите, тези заслужили за Род и Родина български граждани – специфична категория хора с увреждания, дали здраве и живота си в служба на Майка България и пострадали в изпълнение на воинските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България – на задължителна наборна военна служба.

Преценявайки не леката и  сложна държавна, обществена и политическа обстановка в страната, галопиращата инфлация, повишаването на цените и цената на живота, тоталното обедняване на народа и особенно на военноинвалидите и военнопострадалите Общото събрание в лицето на 104 делегати на същото от цялата страна/избрани за 33-я конгерс на организацията/ в лицето на 101 организации дружества/секции „Военноинвалид” и над 3003 члена се обръщат към всички Ви държавно инстуционалните структури в държавата с апел и настояване да се направи необходимото за спасяването на нацията и държавата ни в това число и на военноинвалидите и военнопострадалите.

Тъжната и реална констатация на хората дали живота си в служба на Родината е, че цялостния политически „елит” на страната ни е болен ог години през последните 32 от Третата българска държава, по-болен и неадекватен от нас пострадалите и дали живота и здравето си за страната си. Пандемията и войната в Украйна допринесе за задълбочаване на тази болест и неадекватност и отиване към инвалидност и за съжаление към непригодност за управление на държавата ни. Изпаднали в някакви неразумни, нелогични и детски изпълнения и размисли, съчетано с облъчване и външни диктововки от „приятели” – ЕС,САЩ, НАТО и т.н. и бивши „братя” Русия – изпадаме в противоборство, курупция, дебалансираност, продажничество стигащо за съжаление до национално предателство.

Вместо да изчистим страната си и да я направим както споменавахме Швейцария на бълканите – като просперитет, национално достойнство и демократизъм във всичко, ние и елита работят за унищожаването, унижаването и смачкването на народа ни и потвърждаване на петата скорост в европа – която и самата тя ни отрежда и настояваме да сме там източвайки наши жизнени сили младите ни хора, умовете ни и ресурсите доколкото са ни останали през последните години – члез нашия „елит”.

Дами и господа, тези който са дали здравето и живота си в служба на Родината – военноинвалидите и военнопострадалите и са дали възможността Вие да се упражнявате и учите на властово владичество и управление и употребявате всичко това за собствени лични нужди, партиини, групови и котерийни интереси Ви призоваваме да се спрете, огледате и ослушате и направите необходимото за народа си и разбира се за военноинвалидите и военнопострадалите – защото влака идва/народа идва/, а именно

1. Да се приеме предложения в народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военопострадалите, който е записан в коалиционното споразумение в раздел „Отбрана” т. 13.2. и е внесен от парламентарната група на „Възраждане”;

2. Да се приеме предложението в него не само на посочените права, но и промените в Кодекса за социално осигуряване в чл. 86 и се промени базата на изчисление на пенсията на военноинвалидите от „социалната пенсия за старост” на „линията на бедноста” за да може пенсиите да придобият някакъв човешки вид, а не да сме на последното социално и пенсионно стъпало в социалната йерархия. Като за Ваша информация в пенсионната в посока по отношение на военноинвалидите и военнопострадалите – по данни на НОИ и статистическия бюлетин, който се публикува на всеки три месеца към 31.03.2022  година размера на пенсиите е както следва: от 50 до 79,99 на сто загубена трудоспособност е 195,50 лв.; от 71 до 90 на сто 238,00 лв. и над 90 на сто е 255,00 лв./стр. 25/ при положение, че линията на бедноста към момента е в размер на 413 лв., минималната работна заплата е 710 лв. на здравите хора за съжаление. Съгласно този статистически бюлетин военноинвалидите и военнопострадалите са 3 799 души, като 2 009 са военноинвалидите и 1 790 души са военнопострадалите/стр. 8/ съгласно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, в същото време военноинвалидите по процент загубена трудоспособност са както следва: от 50 до 79,99 са 1 081 души; от 71 до 90 на сто са 667 души и над 90 на сто са 2691души, като 153 души от тях са с определана чужда помощ./стр. 14 и 38/. Следва да Ви обърнем вниматие, че пенсионвният разход за тези хора е в размер на 2 947 292 лв./стр. 18/ и отново за яснота средния основен месечен размер на пенсиите/стр. 22/ са както следва 236,34 за военноинвалидините пенсии – 277,62 за наследствените военноинвалидните пенсии, които получават военнопострадалите и общият среден резмер на двете категории е 242,30 лв. всичко далеч под линията на бедноста, да не говорим за минималната работна заплата, още повече за това, което получават като пенсии, обгрижване и внимание от обществото и държавата НАШИТЕ КОЛЕГИ В НАТО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ, КОЙТО НИЕ ВИНАГИ ЦИТИРАМЕ И ИЗТЪКВАМЕ, ЧЕ СМЕ ДАЛЕЧЕ НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ ТЯХ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НА НАРОДА НИ И НА НАС ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

2.1. Втората промяна в КСО е по отношение на „наборната служба да се признава за действителен стаж”/това е така поради факта, че наборните военнослужещи са служили като законово задължение на българския гражданин за определен период от време – не поражда трудово правоотношение, както го дъвчат в МТСП и НОИ – но задължението по закон е по-висока степен от това трудово правоотношение/.

 Нака да не се забравя и неглижират нещата свързани със службата към Род и родина, което се прави и по отношение на промените в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, нежеланието да се смени основата на изчисление на военноинвалидитите пенсии и наследствени такива, както и в случая да се признае наборната служба за действителен стаж – ние като наборни военнослужещи и бойци на българската армия сме били на разположение по време на нашата служба на държавата и народа си 25 часа в казармите в денонощие – 365 дни в годината, като работните дни за година са били 248 дни и 117 дни неработни за българските граждани – докато при нас всичките 365 дни са били работни и в разположение и в действие за държавата и народът ни.

3. Промените в Закона за хората с увреждания и преудоляване на дискриминационния „режим” внесен в чл. 70 от него за военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ.

Страннен е факта, че разпределянето на финансовата подкрепа на хората от нетрудовите доходи с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ по КСО в това число и на военноинвалидите се дава не по Закона на хората с увреждания чл. 70 както трябва да са в т. 5, а чрез писмо на Агенцията за социално подпомагане изх. № 9100-0280 от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор Румяна Петкова – стр. 2 последния абзац на страницата. Тук са и останалите хора с увреждания получаващи пенсии от нетрудови доходи с на 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, както следва: гражданско инвалидните – 13 души; социални пенсии за старост – 23 души; персонални пенсии – 3 и други пенсии по т.7 и 8 от стр. 38 – 4 души или общият брой на ощетените е 153 души военноинвалиди и на изброените 52 души и общо е 205 човека ощетени по чл. 70 от Закона за хората с уврежания специално в т. 5, като нетрябва да забравяме, че тука са получаващи тази финансова подкрепа получаващите социалната пенсия за инвалидност – 15 303 души.

Следва да се знае и факта, че в Годишния доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2020 г. – март 2021 г.на стр. 164 е посочено, че военноинвалидите с право на чужда помощ са ощетени по сега действащата разпоредба на чл. 70, т.3-5 от ЗХУ.

Разбира се има и решение на Комисията за защита от дискриминация в тази посока – решение № 614 от 09.10.2020 г. установява се, че разпоредбите на чл. 70, т. 3-5 от Закона на хората с увреждания, представляват привидно неутрална правна норма спрямо военноинвалидите и военнопострадалите/принципно ние сме подали жалба за военноинвалидите, но явно от неразбиране на нещата с вмъкнати и военнопострадалите защото нашият закон е Закон за военноинвалидите и военнопострадалите/ с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, като поставят посочените в сигнала в особено неблагоприятно положение, което представлява непряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 3 от ЗЗДискр.. Предписват се на двете институции Нардоно събрание и Министерство на труда и социалната политика представлявани съответно от председателя на Народното събрание и министъра на МТСП, да предприемат законодателна инициатива като законодателен орган/Народното събрание/ и като ресорно министерство/МТСП/ за промяна на чл. 70, т. 3-5 С ЦЕЛ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА НЕРАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ С УВРЕЖДАНЕ.

Не е нормално и логично чрез писмо от страна на Агенцията за социална помощ, да си игнорира закон , който в случая е Закона за хората с увреждания и по чисто административен недопустим начин да се дава нареждане за разпределяне на дадени по закон финасови средства в чл. 70 за военноинвалидите с над 90 на сто степен на увреждане и определена чужда помощ.

4. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците – който следваше да бъде приет още месец март- април, а не е минал на първо четене и така се поставят хората с увреждания и нас военноинвалидите и военнопострадалите в невъзможност да се ползват социални и здравни права за неопределен период и се поставя оцеляването им под въпрос. Тъжно и жалко и безотговорно.

 Всички тези неща са крайно необходими за живота, оцеляването и преминаването през изключителнотежкото време и ситуация в страната.

Наред с горното Ви заявяваме, че:

1. Нежелаем да влизаме в евро зоната и да се приема еврото докато не се стабилизираме финонсово и икономически и пенсиите и заплатите ни не са адекватни на европейските  – защото ще настане една допълнителна на сегашната инфлация сега е двуцифрена и гони 30 насто, а с преминаването ще стане фатално и унищожително – в Германия навремето при преминаване от марка на евро – хората обедняха четри-пет пъти, при сегашната инфлация е същото положение за съжаление.

2. Неследва да даваме мандат за преговори на Вардарска Македония/северна няма такава/, която следваше да присъединим към нас след разпада на Югославия и съгласно загубилия давност фатален на страната ни Нойски мирен договор. Нетрябва да се стига до чупене на химикалка след подписване на неадекватни споразумения и предаване на Род и Родина по някакви химери и неадекватни предложения на държава, в която е подписън Ньойския договор/когато господин Макрон и Франция ревизира Ньойският договор, можем да помислим за ревизия на позицията за приемането и допускането на Вардарска Македония за преговори в Европейския съюз – елементарно Уотсън/ и строшена химикалката и приказката от едно време „Гаранция Франция” ясно показва „приятелството” – но срещу нас и нашите интереси в полза на чужди и това са интереси на оказващите натиск и ползване на заповеднически тон и финансов натиск на „партньорите ни „ ЕС, САЩ, НАТО и „братята ни” Русия.

Поздравяваме Ви с нашият 107 годишен девиз „ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ”

Прието разгледано на 24 юни на Управителен съвет и прието на 25 юни на Общото събрание на Съюза на военноинвалидитите и военнопострадалите

Източник: Otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top