Институтът по роботика и ВА „Г. С. Раковски“ сключиха меморандум за сътрудничество

Институтът по роботика и ВА „Г. С. Раковски“ сключиха меморандум за сътрудничество