Информационен център на Министерство на oтбраната

В СКС изпълняват проект за Съвместен оперативен център

Приветствие на командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Валери Цолов по повод коледните и новогодишните празници

В СКС изпълняват проект за Съвместен оперативен център

„Съвместното командване на силите (СКС) продължава своята активна дейност за надграждане на способностите по разузнаване, управление и съвместимост със

системата за командване и управление

на НАТО. Именно в тази насока бяха съсредоточени нашите усилия за финализиране на проекта „Съвместен оперативен център (СОЦ) на СКС”. Това каза за в. „Българска армия” командирът на СКС генерал-майор Валери Цолов, който коментира модернизационните проекти, изпълнявани от Командването.

Многократно експертите от командването организираха срещи с представителите от Отдела за двустранно сътрудничество за съдействие по довършването на този важен за нас проект и предоставяне в пунктовете за управление на СКС на ситуационна осведоменост и обща опозната картина, допълни генерал-майор Цолов. По думите му изпълнението на проекта продължава, като паралелно с това се тества предоставянето в полеви условия на услуги от СОЦ на СКС.

Друга важна насока за постигане на съвместимост със съюзните партньори е стартиране на процедурата за присъединяване като

постоянна точка за присъствие

към мрежата на американската армия в Европа MPE (Mission Partner Environments), посочи генерал-майор Цолов. Процедурата е в ход и амбициите на СКС са до края на годината да бъде изградена тази привързаност, която ще предостави на СКС и БА възможности за пълна съвместимост с военните формирования от армията на САЩ, изпълняващи задачи на територията на Европа и другите държави участнички. Тази мрежа ще използваме още през следващата година по време на планираното международно учение „Defender Europe 2023”.

Продължават и процесите по придобиване на комуникационно оборудване с цел предоставяне на съвременни и надеждни услуги на полевите пунктове на СКС. В тази връзка тестово при провеждане на съвместното учение „Морски страж 22” бяха предоставени класифицирани услуги (глас, данни и видео), за които е в ход процедура за тяхното акредитиране, заяви командирът на СКС. За повишаване на ситуационната осведоменост в развърнатия за учението СОЦ са били предоставени картина в реално време от безпилотен летателен апарат и данни в реално време.

През 2018 г. в СКС са стартирали два инвестиционни проекта: „Придобиване на технически средства за индивидуална и колективна ядрена, химическа и биологическа защита (ЯХБЗ) за формированията от ВС на Република България” и „Придобиване на технически средства за повишаване на способностите на формированията за ЯХБЗ от ВС на Република България”

на обща стойност 77 млн. лв.

По думите на генерал-майор Цолов тези проекти се изпълняват от СКС през последните три години и са насочени към модернизация на техническите средства за ЯХБЗ на БА. Целта е повишаване на оперативните способности, които ще допринесат и за повишаване на оперативната съвместимост на БА с останалите страни – членки на НАТО.

Тази година СКС организира закупуването на софтуерен продукт (Hazard Prediction and Assessment Capability (HPAC) чрез програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране на стойност $177 000, който създава модел и визуализира в реално време заразяване при възникнали химически и радиологични опасни аварии, необходим при извършване на прогноза на РХБ събития на територията на страната, каза генерал-майор Цолов. Предстои подготовка на личния състав и внедряване на продукта в БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Генерал-майор Цолов допълни, че СКС се нуждае от съвременна техника, снабдена с модерни средства за комуникационно-информационна поддръжка, необходима за изграждане на автоматизирана система за командване и управление, съвместима със системите за командване и управление на видовете ВС, СКСО, ККИПКО и КЛП, което да осигури

обща опозната оперативна картина

в реално време. „Необходимо е закупуването на пет специални автомобила за взвода за ЯХБР от ЦНК на РХБ и ЕО – Банкя. Също така СКС се нуждае от осъвременяване на полевото лагерно-палатъчно оборудване, както и от нови бойни машини на пехотата и средства за ПВО за Групата за осигуряване и поддръжка, което да осигури надеждна охрана и отбрана на системата от командни пунктове, развръщани от Командването”, обобщи командирът на СКС.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top