Информационен център на Министерство на oтбраната

Готвим се за двустепенно командно-щабно учение „Балкан 22“

– Г-н подполковник, какви са актуалните задачи по бойната подготовка, които изпълнява батальонът в момента?
– С цел поддържане и придобиване на нови способности съгласно Плана за дейността на 1-ви разузнавателен батальон през 2022 г. формированията от батальона провеждат мероприятия по бойната подготовка в кабинетите, тактическите учебни полета и на УЦ „Спасово“. С началото на годината група за HUMINT застъпи в дежурство към Усилените сили за отговор на НАТО (еNRF) и усилени сили за бърз военен отговор на ЕС. Тя продължава да води целенасочена подготовка и поддържа готовността за изпълнение на задачи в коалиционен формат. Взвод от рота за сигнално разузнаване (СР) и електронна война (ЕВ) води усилена подготовка в състава на Българската бойна група. Към настоящия момент се води и втори модул специална военна подготовка за придобиване на ВОС и квалификация с войници от батальона.

– Имате ли достатъчно личен състав? Чувстват ли се военнослужещите достатъчно мотивирани?

– В момента формированието е окомплектовано със сержанти и войници почти на 100%. По-голям е некомплектът при офицерския състав, което затруднява организацията на изпълнението на задачите, но с мобилизация и себераздаване на целия личния състав нямаме неизпълнена задача в заповяданите срокове. Надявам се с увеличаване на броя на випускниците от НВУ „В. Левски“ въпросът да се разреши.

– Чувстват ли се военнослужещите достатъчно мотивирани?
– Достатъчно мотивирани – да, адекватно заплатени към днешните реалности – не. Факт е, че няма много добре заплатени работни места в региона, но тези, които напускат, са квалифицирани и лесно намират работни места с по-високо заплащане в по-отдалечени населени места.
Това, което ги задържа в строя освен любовта към Отечеството, са сигурността на работата, възможността за кариерно израстване и престижът на професията в малкия град.

– Как е решен квартирният въпрос?
– Живеещите на свободен наем военнослужещи са 25, като компенсационните суми, изплащани към момента, варират от 55 до 100 лв. в зависимост от населеното място. Получаваните компенсационни суми са крайно недостатъчно, имайки предвид, че квартирите в Стара Загора започват от 400 лв. Има и военнослужещи, настанени във ведомствени жилища и военното общежитие в Стара Загора.

– Разполагате ли с достатъчно техника и въоръжения за изпълнение на задачите?
– Батальонът е окомплектован с полагащите се техника и въоръжение, които гарантират изпълнението на основните и специфичните задачи. До края на годината очакваме да получим комбинирани прибори за разузнаване и компактни прибори за нощно виждане. Да, техниката не е последен писък на технологиите. Изпитваме затруднения по поддържането й поради недостига на резервни части, но личният състав, опериращ с нея, ежедневно усъвършенства своите навици и умения и използва пълните й възможности.

– В какво състояние е инфраструктурата на формированието? С какви битови подобрения от последно време можете да се похвалите?
– Формированието стопанисва няколко войскови района в различни краища на България. Поддръжката и осигуряването им изисква пределна мобилизация на целия личен състав. Състоянието на инфраструктурата е добро. Тук е моментът да благодаря на Командването на Сухопътни войски за техните усилия, в резултат на които бяха изградени нови водопровод и паропровод в пункта за постоянна дислокация (ППД), беше ремонтиран покривът на стрелковата вишка на УЦ „Спасово“ и се прави всичко възможно за осигуряване на нормални условия на труд на личния състав.

– Как е решен въпросът с изхранването на личния състав?
– В район „Свобода” функционира стол за хранене на военнослужещите и цивилните служители срещу заплащане на храната. Той има всички регистрации и удостоверения за функциониране. Персоналът, който приготвя храната, са цивилни служители и военнослужещи от формированието, което не ни ангажира с външни фирми. Продуктите се доставят от избрана чрез проучване на пазара фирма доставчик. Изготвена е система за самоконтрол, която осигурява качествен контрол на постъпилите продукти и на работещия персонал. Готвачите са изключително опитни.

– Как взаимодействате с местните власти?
– С местната власт работим изключително лесно и ползотворно. Голяма част от нашите обекти и съоръжения са в землищата на общината – учебният център „Спасово“, помпената станция и трафопостове. Винаги сме се отзовавали на молбите на кмета на община Чирпан за участие в отбелязване на местни и национални празници. С общи усилия на кмета, на командира на 2-ра механизирана бригада и мои възстановихме провеждането на тържествена заря-проверка за празника на града за първи път след 1989 г. Съвместно с общината провеждаме редица съвместни мероприятия, включващи децата от града и околните села с цел възпитаването на любов към Родината и повишаване на интереса към военната професия и издигане на авторитета на Българската армия. Последното такова мероприятие бе провеждането на спортен празник за 1-ви юни, в който се включиха над 150 деца.

– В какви основни занятия, подготовки и учения ще участва батальонът в следващите месеци до края на годината?

– До края на годината основното мероприятие, в което ще участва батальонът, е двустепенно командно-щабно учение „Балкан 22“ с войски за реални действия на местността. В него ще участваме с клетка за отговор в ППД и две разузнавателни формирования едновременно на УП „Корен“ и УП „Ново село“. Също така ще проведем ТСпУ с роти. Освен това ни предстои да проведем подготовка на група за участие в мисията на НАТО в Косово – KFOR.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top