Информационен център на Министерство на oтбраната

Обявени са 31 вакантни длъжности за войници в Камандването за логистична поддръжка

Обявени са 31 вакантни длъжности за войници в Камандването за логистична поддръжка

Срокът за подаване на документи е 26 август.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ):

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 40 години;

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

7. Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), ако:

– Не са били освободени по дисциплинарен ред;

– Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

– Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане длъжността.

 СОЦИАЛЕН ПАКЕТ:

➡ Социално и медицинско осигуряване за сметка на МО.

➡ Безплатно медицинско обслужване.

➡ Униформено облекло.

➡ От 30 до 40 дни платен годишен отпуск.

➡ Допълнителен платен годишен отпуск.

➡ Застраховка за сметка на МО.

➡ Пари за храна/порционни пари.

➡ Пари при ползване на годишен отпуск.

➡ Безплатна храна за време на дежурства и полеви занятия.

➡ Ползване на почивни бази на МО.

➡ Придобиване право на пенсия при облекчени условия.

➡ Финансова компенсация при прекратяване на договора за военна служба.

ЗАПЛАЩАНЕ:

➡ Основна месечна заплата за ВОЙНИК – 1219 лева към момента.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ: 

➡ За продължителна служба – 2% на година.

➡ За специфични условия и риск за живота и здравето.

➡ За изпълнение на задачи в извънслужебно време.

➡ За дежурства и участие в занятия.

➡ За участие в мисии и операции в чужбина.

Още на www.mod.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top