Информационен център на Министерство на oтбраната

ВМС с нови хоризонти за развитие на бойните способности

В навечерието на Празника на Военноморските сили, който тази година е на 14 август, се обърнахме с по един въпрос към най-старшите командири от военния флот. Всеки от тях изрази виждането си за състоянието, развитието и бъдещето на ВМС в направлението, за което отговаря. Ето отговорите в това колективно интервю.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на ВМС:

– В навечерието на Деня на Флота, като се обърнем назад, за да оценим свършеното, и като обърнем поглед напред, за да вперим взор в бъдещето, можем ли да кажем, че за ВМС се разкриват нови стратегически хоризонти?

– Естествено е преди Празника да направим рекапитулация на постигнатото от миналия август досега, да оценим извършените промени, в т. ч. и като реакция на променената среда за сигурност в регионален и глобален аспект. Успешното начало на строителството на първия от двата многофункционални модулни патрулни кораба, както и изградените на високо професионално ниво взаимоотношения с компаниите, които изпълняват дейностите, дава увереност в ритмичното и отговарящо на заложените срокове изпълнение на договора. В ход е и процесът по договаряне на въоръжението за тези кораби, което подкрепя нашата увереност в добрите перспективи и реалните възможности за възходящото развитие на ВМС и придобиването на нови способности.

Изграждането и ефективното използване на възможностите на Военноморския координационен елемент, извършените структурни промени във ВМС, реорганизацията на силите за специални операции, работата по усвояването на минните ловци и буксира – противопожарен кораб, са отделни направления от една цялостна картина. Тя отразява дейността на Командването и Щаба на Флота, на командирите, щабовете и личния състав от корабните и бреговите формирования.

Променената военнополитическа среда в региона на Черно море наложи да предприемем мерки за осигуряване на безопасността на корабоплаването. Това остава една от най-важните ни задачи. Националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2022“, което проведохме с реално участващи сили, даде възможност за сертифициране на фрегатата „Верни“. Със задоволство можем да отчетем повишеното ниво на подготовка на участниците в операцията по морска сигурност в коалиционен формат. Групата за морски специални операции тренира заедно с колегите си от сродни национални и съюзни формирования. Подобрихме междуведомственото сътрудничество и взаимодействието си с представители на неправителствения сектор.

Що се отнася до перспективите за възстановяване на подводното плаване на България, за усъвършенстването и обновлението на бреговата система за наблюдение, за усвояването в пълен обем и реалното използване на възможностите на придобитите минни ловци и други кораби, мога да изразя своята увереност, че работата в тази насока ще продължи. И то със същата настойчивост, при максимално влагане на професионалните качества на командирите и специалистите от щабовете и не на последно място – на корабните екипажи, в тези процеси.

Затова можем да направим извода, че пред българските ВМС се разкриват нови хоризонти за развитие и надграждане на днешните ни бойни способности, за обновяване на използваните и придобиване на нови технически средства, въоръжения и системи за управление и наблюдение. Същевременно трябва да отчетем и необходимостта, която тези перспективи налагат: от усъвършенстване на процесите по подбор, обучение, приобщаване към флотската среда и последващо кариерно развитие на офицерски, старшински и матроски кадри. Отправяйки „взор в бъдещето“, но изхождайки от фактите, които току-що представих, бих искал да изразя своята убеденост в достигането на по-високо ниво на подготовка на командванията, щабовете, екипажите и формированията, гарантиращо изпълнението на основната ни мисия – ефективна защита на морските пространства и суверенитета на България.

Флотилен адмирал Георги Пенев, заместник-командир на ВМС:

– Залагането на кила на първия многофункционален модулен патрулен кораб е вече факт. Като се обърнете назад, кое Ви даваше сили да продължавате преговорите с NVL? Какво си спомняте за най-трудните моменти от тях?

– Придобиването на нови патрулни кораби е от изключителна важност за бъдещето на нашите ВМС. Проектът бе разработен преди доста години и в неговата подготовка участваха множество военнослужещи и цивилни служители. Още преди моето назначаване в командването на ВМС бе заложена здравата основа на инвестиционния проект. Стъпихме върху тази основа и продължихме да надграждаме, за да се стигне до подписването на договора. Силите и енергията идват от мотивацията на всички, които участваха в тези процеси, а също и от очакванията за толкова желаното начало на строителство на кораби за ВМС. Процесът на преговори не беше лесен. Трудностите идваха от необходимостта за напасване на начина на работа в една държавна институция с публични финанси и една частна, фамилна корабостроителна компания. Основните трудности бяха свързани с това, как да получим повече способности за ограничения бюджет, с който разполагаме. Имаше моменти, когато трудно се виждаше възможност за продължаване на преговорите, но все пак след търпеливи дискусии, с използване на опита и компетенциите на всички участници успяхме да достигнем до подписване на договора с нашите партньори от NVL.  

Капитан І ранг Камен Кукуров, началник-щаб на ВМС

– Като подводничар вярвате ли във възможността за възстановяването на подводното плаване в нашия Флот? И имат ли ВМС кадрови ресурс за реализирането на тази важна крачка в тяхното развитие?

– Вярвам! Тази вяра е родена не само от подводничарското ми желание един ден отново да се чуят командите: „По места за потапяне!“ и „Закрит горен рубъчен люк!“, но и от редица обективни оценки и факти. Ликвидирането на подводните сили породи множество трудности в подготовката на Флота и намали потенциала му за защита на суверенитета на държавата. Много офицери от ВМС, сред които и висшият команден състав, осъзнават и поддържат необходимостта от подводници, а когато много професионалисти вярват в нещо, то се сбъдва.

По отношение на кадровия ресурс за възстановяване на подводните сили – безспорно ВМС притежават необходимите кадри, както са ги притежавали преди 1916 г. и 1954 г., когато съответно е вдигнат флагът на първата българска подводница и е създаден дивизионът подводници. Да, този кадрови ресурс не е готов да заеме веднага бойните постове. Подводниците са сложни платформи, които изискват продължителна подготовка. Приемането на подводници ще бъде съпроводено с подготовка на екипажите им по специална програма, която е с продължителност 1–2 години. Във ВМС се работи по изготвяне на програма за подбор на подводничари и предварителната им подготовка. Има висок интерес от офицери, курсанти, старшини, матроси и граждани за възможността да станат подводничари. От Командването на ВМС не сме идеалисти и очакваме и проблеми с кадрите – общоизвестен факт е непопълнението във Въоръжените сили, което се очаква и при възстановяване на подводните сили. Но тези проблеми са преодолими, когато зад нас стои държавата, има желаещи българи и се проведе необходимата подготовка.

Капитан І ранг Ваньо Мусински, зам. началник-щаб по операциите:

– Заедно със старите кораби в историята си отиват и организацията на службата, и системата за подготовката на екипажите им. Назрял ли е вече моментът, в който да говорим за необходимостта от нова организация на службата на корабите и на системата за подготовка на екипажите?

– Преди да ви отговоря, искам да направя две уговорки. Първата, е че организацията на службата не си отива със „старите“ кораби, а се усъвършенства и обогатява. Втората е, че при достатъчен финансов ресурс и адекватна стратегия, нашите ВМС могат да придобият най съвременни кораби, летателни апарати, оръжия и технически средства, които световните оръжейни пазари предлагат. Но не могат да си „купят“ организацията, системата за подготовка и тактиката на съвместно използване. Това са чисто национални въпроси, които всяка държава, или „краде“ от опита на историята, при съвместни учения и от анализа на използването на ВМС от развитите морски държави или разработва в зависимост от традициите и състоянието на военнотеоретичната си школа.

Организацията на службата и методиката на подготовка в нашите ВМС водят началото си при тяхното създаване през 1879 г. Флотските ни офицери – първопроходци, се образоват и стажуват в Русия, Австро-Унгария, Англия, Италия, Франция, Германия. Всичко това е пренесено и обогатено от опита ни във войните за национално обединение, Втората световна война, Студената война, участието в международни учения, инициативи, операции и мисии след демократичните промени.

Навлизането на съвременна, макар и „втора ръка“ техника, и промените в нормативната база за преминаване на службата ни кара постоянно да търсим и прилагаме оптималните методи, способи и форми за индивидуална и колективна подготовка. Така че промяната в системата за подготовка не е назряла, тя е постоянен процес! 

Колкото до корабната организация – тя е функция на досегашния опит и изискванията на образците въоръжение, които притежаваме. Към момента ВМС притежават платформи, произведени в България, Белгия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция и все още от СССР. Новите фрегати се строят с германска помощ и ще притежават въоръжение на водещи производители от цял свят. Едва ли е възможно създаването на детайлен „Корабен устав на ВМС“, такъв, какъвто го познаваме. При всичкото това многообразие и динамика ние вече работим по създаването на редица основополагащи документи, като стремежът е те да бъдат и отворени за постоянни промени. Целта е да изпреварваме, а не да догонваме промените. 

Капитан І ранг Атанас Змийчаров, зам. началник-щаб по ресурсите:

– След като няма формула за най-добро управление на ресурсите по време на криза, какъв е подходът на ръководения от Вас екип за вземането на най-правилните решения в настоящата обстановка?

– Преживяваме една от най-всеобхватните кризи в световен и регионален мащаб. Ограничените финансови средства и постоянно увеличаващите се цени на ресурсите поставят ВМС пред нови предизвикателства при поддържането на корабите, въоръжението и техниката. От особено значение в такава обстановка е реалната преценка на наличния ресурс, материален и човешки, както и правилното му разпределение по приоритети и целесъобразност.

Основните усилия и ресурси на ВМС са насочени към осигуряване на участието на корабите в задгранични мисии и операции, провеждането на учения с международно участие и сертифицирането на декларираните сили. Ръководството на ВМС прави всичко възможно да се подобри квалификацията и преквалификацията на наличния персонал в ремонтните работилници към ВМС и да се разшири делът в усвояването на ремонтите на част от новодоставената корабна техника. През последните години корабният парк на ВМС се допълва с кораби Second hand. Увеличава се броят на сключените рамкови споразумения с български фирми – изпълнители и доставчици, за поддържането на корабите, въоръжението и техниката на ВМС от внос в съответствие с действащите нормативни документи. Това способства за своевременното въвеждане на неизправната техника в строя и икономия на финансови средства от разликата в цените.

След прецизиране на потребностите от ремонти и услуги част от тях се пренасочват за изпълнение от личния състав и с помощта на ремонтните структури на ВМС, без да се правят отстъпления от технологичните изисквания и без да се губят способности. Показателен  случай за това е подмяната на новодоставени главни корабни двигатели за базов миночистач „Прибой” от Ремонтната работилница към ВМС и с участието на личния състав на кораба. 

За корабите, произведени в бившия СССР, е изчерпан наличният ЗИП в складовете на ВМС. Поради наложени ограничения е невъзможно попълването на ЗИП от Руската федерация. Това се компенсира до момента чрез организационни мероприятия и дейности, провеждани от личния състав на корабите и ремонтните работилници във ВМС. Често дейностите, извършвани от тях, надхвърлят функционалните им задължения, но благодарение на техния професионализъм материалната част се поддържа работоспособна. При тази обстановка ВМС се стремят да вземат най-правилните решения чрез разумен баланс между необходимите способности и наличните ресурси при минимален разход на същите.

Флотилен адмирал Велко Велков – командир на Флотилия бойни и спомагателни кораби:

– През Втората световна война нашият Флот е имал две флотилии: Минна и Торпедна. Но такава комплексна Флотилия във ВМС, каквато Вие командвате, се създава за първи път. Има ли бъдеще такава организационна структура при тази динамично променяща се обстановка в света и в региона?

– В организационно и функционално отношение Флотилията бойни и спомагателни кораби (ФБСК) отговаря на изискванията, заложени в „Доктрина на Въоръжените сили на Република България“ и в „Доктрина за морски операции“, в основните принципи за ръководство, командване и управление на силите на тактическо ниво и поддръжка на морските операции. След проведените в края на 2021 г. организационно-щатни промени във ВМС и извеждането на военноморските бази Бургас и Варна от състава на ФБСК завърши нейното трансформиране в морско оперативно съединение. То е способно да изпълнява задачи на тактическо и оперативно ниво, разполагащо с три от петте рода сили на българските ВМС.

В състава си ФБСК разполага с два дивизиона патрулни сили, предназначени да водят бойни действия против надводен, подводен и въздушен противник. А така също и за изпълнение на тактически действия като осигуряване на охраната на корабни формирования, патрулиране, бординг, минна постановка и др., два дивизиона противоминни сили, предназначени за откриване на мини и ликвидиране на минната опасност в районите за действие на ВМС. Разполагаме и с един дивизион и един отряд осигуряващи сили, предназначени да изпълняват задачи по доставянето и предаването на материални запаси на море, в пунктовете за базиране, евакуирането на ранени и болни, а също и за изпълнението на задачи по аварийно-спасителното осигуряване.

При участие в морска операция тези формирования като част от оперативното съединение са способни да формират отделни или съвместни тактически групи и/или звена за изпълнение на специфични задачи на тактическо ниво. При необходимост в ограничен район командирът на оперативното съединение може да назначи функционални групи, като надводна ударна група, поискова ударна група или демонстративна група. Посредством тях чрез принципа на делегиране на тактическото управление и контрол той може да постигне продължителни присъствие и контрол в критично-важни райони, многослойна, динамична защитеност на силите, своевременно управление и мониторинг за настъпващите изменения, както и целенасочване и целеразпределение.

ФБСК е съвременна и отговаряща на принципите за оперативна съвместимост с партньорите от НАТО и действащите доктринални документи структура. В процеса на своето развитие тя ще допринася и в бъдеще за защитата на националните интереси в морските пространства на Република България.

Капитан І ранг Петър Димитров, командир на Военноморска база Варна:

– Вие поехте командването на най-старото флотско формирование в годината, през която ще отбележим неговата 125-а годишнина. Как във Вашата работа традициите, с които базата се гордее, ще се съчетаят с днешните предизвикателства пред нея?

– Най-старото ни флотско формирование – Военноморска база Варна, ще посрещне своята 125-а годишнина с ново лице, а именно с изцяло реновираната щабна сграда. Това стана възможно благодарение на подкрепата на командването на ВМС, а постигнатият ефект е повишената мотивацията и желанието за професионална изява на личния състав. Формированието се гордее с традициите в кораборемонта, осигуряването на безопасно пристанище и логистично осигуряване на корабния състав и с връзката на колектива с хората, служили в базата. Най-ярък пример за продължаването на традициите е активната експлоатация на най-старото действащо корабоподемно съоръжение в България – хелингът на базата, който навърши 115 години.

Военноморска база Варна осигурява дислокацията и логистиката на различни по своята конструкция и предназначение плавателни средства. Преди 80 години тук са се базирали кораби и катери, произведени във Франция, Германия, САЩ, Канада, Русия и у нас. Сега корабният състав произлиза от Нидерландия, Белгия, Италия, Полша, СССР, САЩ и България, а новопридобитият базов буксир е построен в Сингапур. Базата ще бъде изправена пред нови предизвикателства при получаването на строящите се многофункционални модулни патрулни кораби. Мислим в перспектива и за разширяването на логистичната дейност при евентуалното възстановяване на подводното ни плаване.

Капитан І ранг Дарин Попов, командир на Военноморска база Бургас:

– В командваната от Вас база има изградени добри традиции по логистичното осигуряване. Как ръководеният от Вас екип се справя с това предизвикателство, и то в настоящата ситуация?

– „Традиции“ – тази дума значи много. Имам щастието да ръководя началници на специфични служби от логистичното осигуряване, които са много добре подготвени специалисти. Второ много важно нещо е отлично сработеният колектив и добрата взаимозаменяемост. Случвало се е един началник да замества по двама свои колеги без никакъв проблем. Трето, и не на последно място, е самоинициативата в точния момент и поемането на съответната отговорност. Само така нещата вървят напред!

Завършвам с това, че е много важно взаимодействието с държавните и неправителствените организации, както и с обществеността, които припознават военноморската ни база като гарант за тяхната сигурност. Поздравявам целия личен състав на ВМС с празника и им желая много здраве и професионално развитие!

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top