Информационен център на Министерство на oтбраната

Анализираха поуки от практиката за безопасни условия на труд

Зам.-министърът на отбраната Теодора Генчовска  участва в заседанието на Съвета по условия на труд в Сливен

Валерия Тодорова

На 24 август се проведе заседание на Съвета по условия на труд (СУТ) под ръководството на заместник-министъра на отбраната Теодора Генчовска, която е председател на СУТ. Домакин на срещата бе едно от формированията на Сухопътните войски  в гарнизон Сливен – Център за подготовка на специалисти.

По време на заседанието бяха направени три отчета – за изпълнението на програмата за „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в МО“, за извършените планирани проверки до момента през 2022 г., за усвояването на средствата по безопасност и здраве при работа през тази година. Съществено място в дневния ред имаше и анализътк на измерването на факторите на работната среда през първото шестмесечие и проблемите, възникнали при измерванията. Бе обсъдена и информацията за състоянието на оценката на риска във военните  формирования и структури на МО и БА

След приключване на заседанието заместник-министър на отбраната Теодора Генчовска  обобщи: „Искам да благодаря на целия екип на Съвета по условия на труд за предоставената изключително важна и полезна информация и най-вече проблемните въпроси, които са възникнали не само сега, но назад в годините, свързани с безопасните условия на труд във военните формирования. Много неща са направени, както беше отчетено от всички колеги и от представителите на командванията на видовете въоръжени сили. Но все още много неща трябва да бъдат направени,  които са свързани най-вече със значителни ресурси, не само финансови, но и с човешкия фактор. Изискват се много специалисти, които да извършват специфичните експертизи за измерването на условията на труда. Изисква се също така познания от страна на командирите на видовете въоръжени сили и командирите на военни формирования най-вече на нормативната база, за да може цялата дейност, която е изключително важна за създаване на безопасни условия на труд, да е структурирана по начин, който да е изцяло в служба на личния състав, било то военнослужещи или цивилни служители. Това, което направихме на заседанието е да обобщим поуките от практиката, да видим какви са проблемните въпроси към момента и да потърсим решения за тях.“

След заседанието бе предоставена възможност за участниците в него да разгледат експозицията от бронирана военна техника, музея и параклиса на Центъра за подготовка на специалисти.

В предходните дни беше извършена и проверка по Здравословни и безопасни условия на труд във формирования на Сухопътните войски под ръководството на заместник-председателя на СУТ Диян Валянов, който е и директор на Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“. Направените констатации са част от планираната дейност, а също и актуален елемент към дискутираните въпроси по време на заседанието. 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top