Информационен център на Министерство на oтбраната

Срокът на Стратегическия курс в академията се съкращава наполовина

Нови моменти в стартиралата от 1 септември учебна година във Военна академия „Георги С. Раковски“.

През настоящата учебна година продължава промяната на модела на обучение на специализантите в Стратегическия курс, каза началникът на Военна академия „Георги С Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев. Обучението от 16 учебни седмици се свежда до 8, във връзка с което е  променена учебната документация. Водещата роля в провеждането на Стратегическия курс е на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. В него се обучават заемащи ръководни и експертни длъжности в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в службите за сигурност, като и в други ведомства от централната администрация.

Годините доказаха, че Стратегическият курс предлага уникален за страната ни формат от участници и е своеобразна платформа и място за

интеграция на гражданска и военна експертиза.

Със своята теоретико-практическа насоченост той осигурява на специализантите специфична подготовка по въпросите на националната и международната сигурност; рисковите фактори и реалните военни конфликти, организацията на дейността в системата за национална сигурност и взаимодействието между институциите в държавата, концепциите, доктрините и нормативните актове за управление на кризи, мениджмънта на отбраната и въоръжените сили, както и стратегическото лидерство.

Започва провеждането и на „Специализиран тактически курс“, който е задължително условие за допускане до кандидатстване за обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“.

В съответствие със заповед на министъра на отбраната се пристъпи към изпълнение на

нови учебни планове,

които влязоха  в сила от 1 септември. Очакванията са с тях да се постигне оптимизиране и повишена ефективност на учебния процес чрез усвояване и прилагане на нови технологии и системи. Новост в обучението на слушателите, например, е въвеждането на учебни дисциплини, свързани с използване на системите за компютърно моделиране, симулации и планиране “TOPFAS”, “LOGFAS” и „LOGREP”.

Нов момент е постигането на

равностойност на присъственото обучение за редовните и задочните слушатели.

Прекратяването на практиката на разделеното обучение на редовната и задочната форма води до освобождаване на времеви ресурс на академичния състав в интерес на повишено качество на подготовката и обучението, както и провеждане на съвместно практическо обучение на студенти и слушатели. Продължава тенденцията за утвърждаване на Академията, като център за обучение на управленските кадри на Република България. Доказателство за това е, посочва генерал-майор Дочев,  организираната от академичния състав и проведена ситуационна игра по управление на кризи, в която взеха участие представители от всички министерства и държавни агенции.

В Департамента на академията е създадена

нова структура

„Център за дистанционно обучение“. Голям успех на Центъра е, че той успя да виртуализира и съхрани съществуващата система за дистанционно обучение BlackBoard Learn и в момента работи по нова система Moodle. Предстоят практико–приложни курсове за преподаватели и  обучаеми за работа с Office 365 Education,  Black Board и Moodle, както и възстановяване издаването на електронното списание „Дигитален бюлетин“. Организирано бе и пробно тестване на нов компютърен адаптивен тест за изпитване по английски език, който е първи по рода си в НАТО. Не спира увеличаването на броя на учебните дисциплини и курсовете, провеждани на английски език. Едно от командно-щабните учения с международно участие на оперативно ниво, също ще се провежда на английски език.

Това, разбира се, са само част от новите моменти, които станаха ясни при стартирането от 1 септември на нова учебна година на академията.

Източник: otbrana.com

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top