Информационен център на Министерство на oтбраната

Средната транспортна рота с оценка „БОЕГОТОВ“

Средната транспортна рота с оценка „БОЕГОТОВ“

Проверката на формированието се проведе в две фази

От 13–15 септември се извършиха проверка и оценка на бойните способности на Средна транспортна рота (в. ф. 54850 – Бургас), декларирана по ”Целите за способности 2021 г.”. Това стана в изпълнение на утвърдения от министъра на отбраната „Национален план за проверка, оценка и сертифициране на декларираните щабове и формирования от Въоръжените сили на Република България за участие в колективната отбрана на Алианса до края на 2023 г.”.

Проверката се проведе в две фази, като по време на втората фаза на оценяване се състоя ротно тактико-специално учение за демонстриране на заповяданите способности на ротата. Бяха изпълнени реални задачи по товарене, разтоварване и транспортиране на контейнеризирани и палетизирани товари в зоната на операцията.

По време на учението личният състав прояви професионализъм, мотивация и увереност при изпълнение на задачите. Това е продиктувано от факта, че едновременно с подготовката за сертификация личният състав от Средната транспортна рота изпълняваше и задачи по логистична поддръжка на органите на МВР по охрана на държавната граница, взе участие в транспортиране на украински граждани, както и превоз на материални ресурси за военни формирования от състава на БА, участващи в учения и мисии извън територията на страната.

За придобиване на техника и оборудване за декларираните формирования от състава на Командването на логистична поддръжка (КЛП) има проект, който беше стартиран преди няколко години, но неговото реализиране се забави. Това наложи търсене на други варианти за окомплектоването на ротата. Такъв беше получаване на техника, конфискувана в интерес на държавата. В резултат на доброто взаимодействие между Министерството на отбраната, Агенция „Митници“ и Министерството на финансите беше получена техника (товарни автомобили) за окомплектоване на формированието. След получаването техниката беше ремонтирана, обслужена и подготвена за експлоатация от структурите на КЛП. Така беше спестен финансов ресурс на МО и бяха придобити необходимите способности.

Това е добра практика за ефективно взаимодействие между институциите в държавата, довела до настоящите резултати. Спестеният финансов ресурс може да бъде насочен за реализирането на други инвестиционни проекти за модернизация на БА.

Назначената комисия от КЛП и Съвместното командване на силите с председател полковник Георги Христов – началник на отдел „Придвижване и транспортиране и поддръжка от страната домакин“ на КЛП, и офицерите от контролната група от Щаба на отбраната оцениха формированието с оценка „БОЕГОТОВ“.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top