Информационен център на Министерство на oтбраната

МО потърси опита и знанията на офицерите от запасното войнство

МО потърси опита и знанията на офицерите от запасното войнство

МО потърси опита и знанията на офицерите от запасното войнство

На първа среща със заместник-министър Теодора Генчовска бяха обсъдени модернизацията на Въоръжените сили и състоянието на военнообразователната система

Няма как един служебен кабинет да реши наболелите въпроси в отбраната, но може да даде тласък на процесите. Желанието ни е да подготвим определени документи, които да бъдат на входа на новоизбраното Народно събрание за своевременното им приемане, каза днес заместник-министърът на отбраната Теодора Генчовска. Тя и други представители на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната проведоха в Централния военен клуб първата от поредицата срещи с представители на военно-патриотичните организации. Целта е, както преди по-малко от месец каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, да ползваме опита и знанията на тези, които са градили армията и са ни учили на военна служба.

Три бяха предварително обявените теми на кръглата маса. Те обхващаха превъоръжаването на армията, актуални въпроси, свързани с военнообразователната система у нас и промените в Наредбата Н-12 от 17 юли 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова и материална помощ, както и за предоставяне на помещения  във военните клубове или в сгради в управление на МО или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Първата новина бе, че на последното си заседание Съветът по отбрана е обсъдил и приел проекта на

Програма за приоритетни инвестиционни

 разходи на Министерството на отбраната. Втората е, че проектът за бойните бронирани машини на Сухопътните войски остава първи приоритет и се работи за избор на най-доброто за пехотата, както и за бързо решение, защото вече е определящ и факторът време. Във връзка с финансовото осигуряване на Въоръжените сили бе потвърдена амбицията на МО още през 2023 г. да бъдат отделени 2% от БВП за отбрана, което означава между 100 и 160 млн. лв. повече в сравнение с тази година. Работи се и по създаването на целеви „Фонд за отбрана“, където да се акумулират неизразходваните финансови средства за капиталови разходи през съответната бюджетна година и да се реинвестират във въоръжение и бойна техника, вместо да се връщат обратно в централния бюджет.

Според генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков, председател на Асоциацията на Сухопътните войски в България, при модернизацията на армията трябва да се изхожда от два основни принципа.

Първият – какво е необходимо да се модернизира, а вторият – какви са

възможностите на родната отбранителна промишленост

МО потърси опита и знанията на офицерите от запасното войнство

 Имаме оценка на превъоръжаването на армията, както и конкретни предложения, които сме предоставяли на ръководствата на министерството, посочи полковник от запаса Вилис Цуров, председател на СОР „Атлантик“. За необходимостта от нова архитектура в организационното изграждане на Въоръжените сили с оглед на съвременните изисквания говори бригаден генерал от запаса Бойко Симидчиев, председател на Асоциацията на комуникационно-информационните специалисти. Да не се подценява ролята на военната експертиза, бе акцентът в изказването на капитан I ранг от запаса Цвятко Дончев, председател на Сдружение „За честта на пагона“. Според старши лейтенант Мария Крашевска, председател на Сдружението на жените военнослужещи модернизацията на армията има пряко отражение върху  интереса към военната професия и мотивацията на военнослужещите.

Конкретни становища имаше и по

състоянието на военнообразователната система

Според генерал-майор от запаса Георги Георгиев, бивш началник на НВУ и на ВА, не бива да се пипа формата на военното ни образование, а да се работи по подобряване на неговото съдържание. Той постави въпроса за изучаване на военна история, за мотивиране на преподавателите и за технологичното обновление на военните учебни заведения. Изрази мнение, че ръководството на военните училища и Академията трябва да бъде под шапката на Щаба на отбраната, както и несъгласие от раздробяването на военнообразователната система. Полковник Невяна Митева даде пример как една неправителствена организация като Сдружението на жените военнослужещи може да изгражда и кабинети във военните училища.

Като проблем за

изоставането в модернизацията

 бе поставен недостатъчният обществен консенсус, включително политически. Прави впечатление, че в националните медии, а и не само в тях, армията се показва повече от недобрата й страна. В други случаи тя е на втори план. Подобни мнения за подценяване на ролята на армията бяха изразени по отношение на репортажите за спасителните действия в наводнените райони в Карловско. Не само по този повод, а заради посланията, които трябва да се отправят към обществото, се работи по реализиране на Концепцията за стратегическите комуникации.

Друга новина бе, че от тази година във военните училища в обем от 60 часа ще се изучава „История на военното изкуство“, а във Военна академия за „История на оперативното изкуство“ са отделени 25 часа. Акцентът ще бъде върху опита от войните. Това каза полковник Милен Илиев, началник на отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Управление на човешките ресурси“. За преподавателите се предвиждат стажове във войските и задължително участие в многонационални и национални учения. Във Военна академия се въвежда доста амбициозен модел на обучение. Що се отнася до

подчинеността на военноучебните заведения

 бе подчертано, че в интегрирания модел на МО дирекциите „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и „Операции и подготовка“ работят заедно по поставените въпроси.

Подготвят се изменения и допълнения на Наредба № Н-12 от 17 юли  2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, каза Илияна Дамянова от дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“. Целта на промените е, посочи тя, да се улесни кандидатстването от страна на военно-патриотичните организации. Главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев предостави писмените предложения на Съюза за промени в наредбата.

Заместник-министър Генчовска изрази удовлетворение от обсъждането на въпросите и изразените мнения и становища. Тя беше категорична, че се извършва активна съвместна работа по изпълнението на общи или различни цели, между политическото и военното ръководство на министерството. В същото време се очаква помощта на запасното войнство, поради което и занапред ще има и други подобни срещи.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top