Информационен център на Министерство на oтбраната

Обсъдиха промени в трудовото законодателство

Армията с ангажименти в противодействие на тероризма

Недялко СТОЙЧЕВ

Годишният съвместен семинар на НС „Отбрана” и представители на Министерството на отбраната на тема: „Промени в трудовото законодателство, касаещи социалното сътрудничество в МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната”, се състоя в хотел „Созопол–МО”. Главният експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност” Ина Ахмедова изнесе лекция на тема: „Промени в трудовото законодателство и нормативните документи в сила от 01.08.2022 г.”. Държавният експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” – МО, полковник Наталия Гинева засегна новите тенденции в развитието на човешките ресурси в МО. Началникът на Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена във ВМА полковник доцент Андрей Галев – д.м.н., запозна участниците с организацията на дейността на ЦВЕХ. Председателят на НС „Отбрана” Тодор Воденов изнесе лекция на тема: „Анализ на  социалното сътрудничество в МО и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната”.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top