Информационен център на Министерство на oтбраната

Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?

162 депутати гласуваха за още 8 самолета Ф-16 Блок-70

Вторият етап на проекта реално допълва първия, който беше орязан, за да влезе в приемлива цена

Както вече стана ясно, на 21 септември Министерският съвет взе решение, с което предлага на Народното събрание да приеме Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап. Оттогава в общественото пространство се редуват различни мнения и коментари. Някои дори си мислят, че още утре ще приведем милиарди на САЩ. 

Става дума за вторите осем изтребителя Ф-16. На първо място решението не е взето от днес за утре. Необходимостта от придобиване на още осем броя самолета Ф-16 Блок 70 за нуждите на ВВС на Република България произтича от идентифицирания в хода на прегледа на отбраната 2019–2021 г. значителен дефицит от способности на изтребителната авиация за изпълнение на поставените й задачи по трите мисии на Въоръжените сили. А необходимият брой самолети е обоснован в проекта за инвестиционен разход, който е приет с Решение на Народното събрание, обнародвано в Държавен вестник, бр. 51 от 19 юни 2018 г. със следния текст: „За постигане на необходимия годишен нальот българските ВВС следва да имат в летателна годност от 16 до 20 броя изтребителя“. Ние сме се спрели на най-малкия брой – 16, уточнява министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на правителственото заседание. Съгласно проекта на международен договор, получен на 18 юли 2022 г., е предвидено доставката да се извърши през 2027 г.

За какви пари става дума? В отговор на изпратено от Министерството на отбраната писмо заявка за предоставяне на оферта за придобиване на допълнителни 8 броя самолета Ф-16  е получен отговор от правителството на САЩ, че общата стойност е $1,320 769 818 млрд. Сумата по трите проекта на международния договор е прогнозна, като се има предвид естеството на договорите по Програмата за чуждестранни военни продажби (FMS). В случай на необходимост промяната на стойността на всеки един договор ще се извършва по реда на Закона за международните договори на Република България.

Договорите? Предложението на правителството на САЩ включва три проекта на международни договори, се посочва в стенограмата от заседанието на 21 септември. Единият е за придобиване на допълнителни 8 броя самолети, боеприпаси, наземно оборудване и обучение на личен състав. Другият – за придобиване на авиационни управляеми ракети и свързани с тях поддръжка и оборудване на стойност $24,357 633 млн. Третият– за придобиване на многофункционална система за разпределение на информация – съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване на стойност $3,672 083 млн. От 2 септември 2022 г. в резултат на водените разговори е получен отговор от американска страна за поемане на финансирането на втория договор, т.е. $24 млн. отпадат. Така общата сума става $1,296 412 185 млрд. Цените са без ДДС.

Министърът на отбраната информира колегите си, че освен посочените финансови средства за цялостна реализация на проекта ще са необходими и други допълнителни разходи – за плащане на данък добавена стойност, мита, транспортни разходи и др. Техният размер ще стане известен на по-късен етап, след уточняване на количествата и вида на придобиваните средства за наземно обслужване, резервни части и консумативи, както и периодите на тяхната доставка.

Кога ще плащаме? Очевидно не е още утре? На този въпрос министърът отговаря така: „В тази връзка плащанията в щатски долари по договорите, които споменах, двата, които са платими, са предвидени да се осъществят разсрочено в рамките на 10 години. Най-тежко се очертава през 2026 г., когато трябва да бъдат заплатени $768,487 млн. Предвижда се вторият етап на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ да се финансира от държавния бюджет на Република България. За тази цел през съответните години разходите за отбрана следва да бъдат на нива, позволяващи осигуряването на необходимия финансов ресурс, включващ както посочените средства по трите договора, така и необходимите разходи за ДДС, мита и транспортни разходи.“

Вторият етап реално допълва първия, който, както посочва министър Стоянов, беше буквално орязан, за да може да влезе в приемлива цена. Сега плащаме цената от първия етап. Наред с  8 самолета, въоръжение „въздух–въздух“, „въздух–повърхност“ придобиваме средства за наземно обслужване и обучение на личен състав, необходими за експлоатацията на 16 самолета Ф-16 Блок 70 у нас. В рамките на втория етап от реализация на проекта се предвижда обучение на минимално необходимия летателен и осигуряващ състав до съответната квалификация за осъществяване на експлоатацията на всички 16 самолета. Екип от летателен и инженерно-технически състав на ВВС на САЩ ще оказва методическо съдействие на българските ВВС в процеса на усвояване на самолетите.

Разбира се, последна дума имат народните представители. Те трябва да кажат ще има ли и кога българската бойна авиация нови самолети.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top