Информационен център на Министерство на oтбраната

Кадети изработват радиоуправляеми модели на самолети

Красимир МИТОВ

Общо 67 души се обучават по 4 специалности в Професионалния сержантски колеж към ВВВУ.

Всяка конструкция има своите крепежни елементи. В системата на армията спойващата роля играе и сержантският състав. За Военновъздушните сили

с особена значимост и отговорност

заема своето място Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Г. Бенковски” – Д. Митрополия (ПСК–ВВС).

Разговорът ни с директора на колежа офицерски кандидат Любен Василев започва на работното му място, а там като Библия на бюрото лежи Строевият устав на Въоръжените сили на Република България. С лека усмивка той поглежда към него и добавя: „С него започва и завършва работният ни ден”.

ПСК–ВВС към ВВВУ „Г. Бенковски” е наследник на секция „Военновъздушни сили” на ПСК към НВУ „Васил Левски”. Създаден е през май 2020 г. със заповед на министъра на образованието и науката по искане на министъра на отбраната. Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВВУ „Г. Бенковски” и провежда професионално обучение с придобиване на четвърта степен професионална квалификация.

Завършилите обучението кадети могат да бъдат назначавани на длъжности за „Сержант” в Българската армия. Основна задача на колежа – казва офицерски кандидат Василев, е да обучава войници за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление „Военно дело и отбрана” от списъка на професиите за професионално образование и обучение в областта „Обществена сигурност и безопасност” и да подготвя сержанти, като чрез обучението им осигурява основните знания и умения, които са критерии за кариерното им развитие и

в основата на изграждане на подготвени кадри

за нуждите на Българската армия и ВВС в частност, както и да повишава професионалната им квалификация.

През 2021 г. бяха подписани двете нови наредби, които регламентират държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професиите „Сержант (старшина за ВМС) – логистик” и „Сержант (старшина за ВМС) – администратор”, в които направления се осъществява обучението. Придобилите професионална квалификация по тези специалности кадети имат възможност за професионална реализация и извън системата на Българската армия, както и съгласно Европейската класификация на уменията (ESCO). Това изисква инструкторският и преподавателският състав да бъдат подготвени да отговорят на изискванията на международните стандарти за професионалните умения и знания, които се изграждат у обучаемите.

През миналата учебна година е проведен и пилотен курс „За длъжност командир на взвод и приравнени” и за военно звание „Офицерски кандидат”. Също така беше проведена и работна среща на главни сержанти от Националната гвардия на щата Тенеси – САЩ, с екипа на ПСК–ВВС. Интересът беше продиктуван от необходимостта за обучение на инструкторите по военнолидерска подготовка и на сержантите авиационни техници.

Интерес предизвика и посещението на главния сержант на Съвместното командване на силите – Неапол CSM Ханс Юрген Штарк. Обсъдени са идеи за

развитието на бъдещи съвместни инициативи

в областта на обучението и развитието на сержантския състав от ВВС в армиите на страните – членки на НАТО.

В разговора се включва и старши сержант Райна Параскова – старши инструктор – специалист в отделение КИНО на колежа. Налице е и наша международна дейност, казва тя. „Миналата година с директора на колежа участвахме за обмяна на опит между отделните колежи в Първата годишна международна среща конференция на военните академии и училища, обучаващи сержантски състав. Тя беше проведена в Сараево, Босна и Херцеговина. На нея участваха страните – членки на НАТО, а така също и страни от Азия и Африка. Бяха представени системи за обучение и професионално развитие на войнишкия и сержантския състав, обмяна на опит в сферата на селекцията на войнишкия състав и оптимизиране на учебните планове. Тази година втората среща за партньорско взаимоотношение и обмяна на опит ще бъде проведена в Хърватска”.

През тази учебна година – продължава своя разказ офицерски кандидат Василев, в ПСК–ВВС се проведоха и шест курса за длъжностна квалификация, даваща възможност за повишаване в следващо сержантско звание. Учебната програма е насочена към

Повишаване на знанията, уменията и компетентностите

на специализантите да организират и контролират дейността на подчинения им личен състав, както и да подпомагат в ежедневните служебни дейности своите командири и началници. Военнолидерската подготовка беше най-интересната и атрактивната учебна дисциплина за всички специализанти.

През учебната година кадетите Георги Нонов и Борислав Велинов по специалността „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника” паралелно със своята подготовка проектираха и изработиха радиоуправляеми модели на самолет Chesna 172 RC и летящо крило по идея на летящото крило Horten на братята Валтер и Раймар Хортен. Двата модела осъществиха своя демонстрационен полет пред ентусиазираната публика по време на честването на 12 април – Международният ден на авиацията и космонавтиката.

Обучението в ПСК–ВВС се провежда в четири специалности: „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника”, „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни  станции”, „Обща и специализирана администрация” в дневна и задочна форма на обучение и „Логистика” също в дневна и задочна форма. За обучението на тези специалности се използва учебно-материалната база на ВВВУ „Г. Бенковски”.

Първата учебна седмица започна с часове по общовойскова подготовка.

Програмите за всички специалности са нови

и съобразени с приетите в началото на годината Държавни образователни стандарти. Включени са нови дисциплини като „Икономика”, „Предприемачество”, „Правно-нормативна подготовка” и „Организация на труда”. На 3-ти октомври ПСК–ВВС ще посрещне кадетите задочна форма на обучение по специалностите „Логистика” и „Обща и специализирана администрация”.

Общо обучаемите по четирите специалности за учебната 2022–2023 г. са 67 души. Предвидени са и два професионални курса през ноември: курс „Сержант” и курс „Старши-сержант” от 7 до 25-и ноември.

Екипът на ПСК–ВВС подготвя и ново предложение към Министерството на отбраната, а именно: специалността „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника” да бъде разделена на няколко отделни специалности в двете основни направление – „Авиационна техника” и „Комуникационни, информационни и навигационни системи”. Това се налага за по-качествената подготовка и за да се отговори на изискванията на съвременната техника.

Офицерски кандидат Любен Василев е роден през 1973 г. във Враца. Средното си образование завършва в механотехникума в града по специалност „Двигатели с вътрешно горене”.

Висшето си образование завършва в Благоевград

с две магистратури – „Счетоводство и контрол” през 1999 г. и „Икономика и управление на социално-културната сфера” през 2000г. Семеен, с три деца. Службата си започва през 1994 г., когато завършва ШЗО „Христо Ботев” в Плевен, а от 1996 г. е командир на взвод във Враца. Преминава и през поделението в с. Щръклево – Русе, а от 2002 г.  до 2007 г. е в Учебна база в Д. Митрополия. От 2007 г. е на служба в ПСК–ВВС.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top