Информационен център на Министерство на oтбраната

Компютърно подпомагано командно-щабно учение на НАТО „GORDIAN KNOT 2022“

От 7 до 18 ноември 2022 г. Корпусът за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция (NRDC-GR) проведе последната фаза (фаза III Bravo) на компютърно подпомаганото командно-щабно учение (КПКЩУ) на НАТО „GORDIAN KNOT 2022“ (GOKN 22). КПКЩУ беше проведено с реално развръщане на местността от Щаба на Корпуса на полигон „Прокопиди“ в района на с. Асирос (Гърция), на 30 км северно от гр. Солун. В учението взеха участие 525 щабни офицери от 15 държави-членки на НАТО, в това число и представители на Сухопътното командване на НАТО в Измир, Турция (LCC); Корпусът за бързо реагиране на Алианса в Обединеното кралство (ARRC); Корпусът за бързо реагиране във Франция (RRC-FR), Корпусът за бързо реагиране в Испания (NRDC- ESP), Многонационалният корпус „Югоизток“ (MNC-SE), както и военнослужещи специално привлечени за учението от други структури на НАТО.

Основните цели на учението бяха:

– поддържане и усъвършенстване на подготовката на NRDC-GR при изпълнение на ролята на Многокорпусно Сухопътно Компонентно Командване (Multi-Corps Land Component Command – MC LCC) за планиране и провеждане на операции по колективната отбрана на НАТО;

– интегриране и координиране на действията между оперативното и тактическо нива на командване и управление, на компонентите (Авиационен, Военноморски, и на Силите за специални операции), както и координиране и синхронизиране на действията на MC LCC с подчинените сухопътни формирования.

– повишаване компетенциите на NRDC-GR по отношение на маньовърa и огъня, управлението на бойното пространство и логистиката.

В рамките на ролята на NRDC-GR като MCLCC, щаба на Корпуса тества способността си да командва и управлява до пет корпуса от развърнат основен

команден пункт за провеждане на операции, синхронизирайки действията на корпусите в зоната на отговорност на MC LCC, подпомаган от Съвместното командване на силите в Брунсум (Нидерландия).

Основен команден пункт на NRDC, развърнат на местността

на снимката, от ляво на дясно на преден план – генерал-майор Валентин КРЪСТЕВ – Заместник-командир на NRDC-GR; генерал – лейтенант Сотириос КОСТАКОГЛУ – Командир на Корпуса; генерал-майор Теодорос АТАНАСОПУЛОС – Началник на щаба на Корпуса

NRDC-GR беше първият щаб, обучен и сертифициран за ролята на MC LCC в структурата на силите на НАТО (NFS) през предходната година. През последните години NRDC-GR представлява постоянно развиваща се структура, целяща да развие способности да се изправи пред новите глобални предизвикателства, подобри своите умения, които позволиха на щаба да приеме и тества във всички фази на учението концепцията „Multi Domain Operations“ при планирането и провеждането на операции във всичките пет оперативни области (сухопътна, въздушна, морска, космическа и кибер).

Командированите за учението военнослужещи от българския контингент в NRDC-GR изпълняваха задълженията си в съответствие с изискванията на длъжностните си характеристики във военновременния щат на формированието. За периода на провеждане на учението от Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“ (SEEBRIG) в Куманово, Република Северна Македония беше командирован майор Божидар Христозов за усилване и подпомагане на отдел „КИС“ на NRDC-GR.

Българските военнослужещи от NRDC-GR и SEEBRIG, участващи в GOKN 22 На снимката първи ред от дясно наляво – полковник Емил ТОМОВ; майор Михаил МИХАЙЛОВ; генерал-майор Валентин КРЪСТЕВ; майор Галин РОГАШКИ; майор Божидар Христозов; Втори ред от дясно наляво – подполковник Цветан ДИМИТРОВ; младши сержант Иван ИВАНОВ и подполковник Георги КРЪСТЕВ)

Участието в учението подпомогна повишаването на квалификацията на всички военнослужещи от българския контингент от NRDC-GR, като беше придобит практически опит за изпълнения на функционалните задължения при Мащабна съвместна операция + (Major Joint Operation +) в условията на член 5 от Вашингтонския договор. Всички български военнослужещи се справиха с поставените задачи, като получиха отлични оценки за представянето си.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top