Социални профили 24.11.2022

Военна академия „Георги Стойков Раковски” е най-старото висше военно училище в България. С годините академията се превърна в символ на националната военна наука и място, където се изгражда българската военнотеоретична мисъл. Важно е да се отбележи, че академичното обучение е съчетано с лидерско изграждане, което от своя страна възпитава в гражданска отговорност в областта на … Продължете с четенето на Социални профили 24.11.2022