Информационен център на Министерство на oтбраната

Студенти ще се обучават на симулатори с виртуална реалност

Росица КОЛЕВА

ВВМУ представи новата специалност „Национална и регионална морска сигурност“.

Новата специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Национална и регионална морска сигурност“, бе представена официално пред военнослужещи, цивилни, курсанти и студенти. Специалността предоставя възможности за реализация на позиции в структурите на Министерство на отбраната, МВР, държавната и общинската администрация, звената за сигурност на водния транспорт и пристанищната инфраструктура, както и звената по защита на информацията и киберсигурността в държавни и частни институции.

Началникът на катедра „Национална сигурност“ в Морското училище проф. Валери Стоянов направи презентация на специалността, чийто срок на обучение е четири години за образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Има възможност за продължаване на обучението и в ОКС „магистър“. Успешно завършилите получават знания в няколко направления. Сред тях са контролът на националните морски пространства, безопасност и сигурност на пристанищната и цялата транспортна морска инфраструктура, охрана на морските граници, основи на управлението на информационната сигурност, източници и субекти на конфликти, основни принципи за управление на екип, управление при кризи от различен характер и т. н.

Обучението на студентите се провежда в най-модерната, позната у нас, среда в направлението „Национална сигурност“. На разположение на обучаемите са съвременни тренажори и симулатори с добавена и виртуална реалност. Чрез тях студентите се подготвят за справяне с конвенционални заплахи и бедствия, както и със заплахи в киберпространството. След презентацията в присъствието на всички преподаватели от катедрата бе организиран тренинг по лидерска подготовка с участници от публиката.

„Лидерската подготовка“ е една от дисциплините, залегнали в учебния план на специалността. През четиригодишния курс се изучават още: „Основи на националната сигурност“, „Основи на правото“, „Критична инфраструктура“, „Организация на морската транспортна система“, „Сигурност на корабоплаването и пристанищата“, „Психология на сигурността“, „Основи на киберзащита“ и др.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top