Информационен център на Министерство на oтбраната

Правителството прие визия за енергетиката, която ще струва 46 млрд. евро

Правителството одобри присъединяването на МО към меморандум за разбирателство относно многонационално сътрудничество за инициатива за многонационално съхранение на боеприпаси

Служебното правителство одобри стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор за следващите 30 години. Министърът на енергетиката трябва да представи документа в Народното събрание. По предварителни разчети за проектите, включени в новата енергийна стратегия, ще са необходими близо 46 милиарда евро.

Според визията България трябва да остане лидер в производството и износа на ток в региона, да постигане европейските цели за намаляване на вредните емисии и за повишаване на енергийната ефективност.. 

Сред основните приоритети в документа за развитието на електроенергийния сектор до 2053 година е и справедлив преход към декарбонизация на засегнатите региони, както и защитата от енергийна бедност.

Документът залага използването на местните ресурси от лигнитни въглища до 2030 година и постепенното им намаляване и спиране до 2038 година. Трябва да бъдат изградени и четири нови ядрени реактора, които да заместят мощностите, които ще бъдат изведени от експлоатация.

Очаква се два от ядрените блокове да бъдат разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, а другите два – на тази в Белене. Новата енергийна стратегия е насочена и към развитието на проекти от възобновяеми енергийни източници – както фотоволтаични и вятърни мощности, и водни електроцентрали. 

Ключов елемент в бъдещото развитие на сектора е производството на водород, което ще намали и замени зависимостта на България от внос на природен газ. Държавата ще разчита на бързото възобновяване на работата на ПАВЕЦ “Чаира”, както и осигуряването на ресурс за изграждане на подземна Помпено-акумулираща водноелектрическа централа.

Източник: bnr.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top