Информационен център на Министерство на oтбраната

Регламентират участието ни в многонационални военни формирования на наша територия

Регламентират участието ни в многонационални военни формирования на наша територия

Комисията по отбрана подкрепи внесените от правителството промени на Закона за отбраната и Въоръжените сили, както и споразумение между военните ведомства на България и САЩ.

Изпълнението на решението на правителството от 2 март м.г. за създаване на многонационална бойна група е наложило изменения и допълнения на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Поправките бяха подкрепени на първо четене днес от Комисията по отбрана. Те бяха представени от министъра на отбраната Димитър Стоянов. В заседанието участва и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова. Председателят на Комисията Христо Гаджев изрази готовност да предложи проекта още през следващата седмица в пленарна зала, така че да се приеме на първо и второ четене.

Новите текстове регламентират  участието на Въоръжените сили в операции, мисии и други международни инициативи в състава на многонационални военни формирования на наша територия. Разширяват се и възможностите за изпълнение на военна служба на територията на страната. Това може да става в състава, както  на многонационални военни формирования при провеждане на  операции или мисии, така на многонационални военни формирования или на длъжности в  международни организации или в други международни инициативи.

Срокът за участие в състава на посочените формирования на територията на страната да е не по-дълъг от една година, се предлага в проекта. Той може да бъде удължен еднократно без съгласие на военнослужещия до 30 календарни дни със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната. След предварително писмено съгласие на военнослужещия двата срока могат да бъдат удължавани до една година.

В проекта се регламентира  и срокът на участието на  българските военнослужещи на длъжности в международна организация или  инициатива в операция или мисия на територията на страната. Той покрива времето на операцията или мисията, но не повече от три години с възможност за еднократно удължаване до една година, доколкото не е предвидено друго в закон, международен договор или в изискванията на приемащата организация за заемане на съответната длъжност.

Уеднаквява се срокът за командироване на представители на МО с този на мандата на служителите на МВнР в задграничните представителства. Смята се, че по този начин ще се постигне синергия между служителите на двете ведомства  при отстояване на националните интереси и реализиране на политиките на България, в контекста на членството на страната в НАТО и ЕС. С тази промяна се търси и по-добро кадрово осигуряване.

С промените се запълват и други празноти в законодателството. Регламентира се процесът по осъществяване на оперативното  ръководство, националния контрол и прехвърлянето на правомощията за  оперативното управление на формированията, когато те изпълняват задачи  на територията на страната. Осигурява се централизиран модел за разпореждане с излишни  движими вещи с общо предназначение, така както това е уредено за  излишните движими вещи, представляващи продукти, свързани с отбраната,  включително оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически  изделия. Целта е да се даде възможност за бързо освобождаване от тях, чрез  способите в Закона за държавната собственост и правилника за неговото  прилагане, директно от местата на тяхното съхранение, без да е необходимо  да бъдат транспортирани и съхранявани от други длъжностни лица в  различни от досегашните складови райони.

С промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили да се регламентира създаването на Инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчива отбрана. Това предлагат в друг законопроект Атанас Славов и депутати от ПГ на „Демократична България“, който не беше приет от комисията. Министърът на отбраната Димитър Стоянов изрази принципна подкрепа, но не скри и съображенията си за прецизиране на голяма част от текстовете. Не е позитивно становището по проекта на Министерството на финансите. Стигна се до мнението, че по тази промяна на закона  е необходима още експертна работа. 

Фондът да бъде към Министерския съвет, в управителния му състав да влизат един председател и четирила членове, стана сно от думите на Атанас Славов. Бюджетът му ще се включва в бюджета на Министерството на отбраната. Ще използва отделна транзитна сметка. Средствата в нея ще постъпват от държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на отбраната в размер на 20 процента от него. Предвижда се финансови средства да идват и от други източници, като еднократни встъпителни и периодични вноски от юридически лица, лихви, продажба на войскови имоти, въоръжение и техника с отпаднала необходимост, наеми от материални активи, дарения и др., се посочва в мотивинте към проекта.

Комисията по отбрана подкрепи ратификацията на  подписаното Споразумение за придобиване и взаимно обслужване между Министерството на отбраната на Република България и Департамента по отбраната на Съединените Американски Щати, което е част от седмичния дневен ред на парламента. Санкцията от Народното събрание се налага с цел максимално използване на предвидените възможности за логистично осигуряване между двете страни, касаещи разпореждане с вещи – държавна собственост. С документа се установяват специфични форми на разпореждане, документиране и отчитане на предоставянето на съответните ресурси, необходими за конкретното мероприятие. Предвижда се възможност за размяна в натура, предоставяне на подкрепа срещу получаване на аналогични по стойност такива, както и предоставяне срещу заплащане на стойността на вещта и услугата. По принцип, тези механизми са припознати като средства за логистично осигуряване и подкрепа между съюзни държави в рамките на НАТО.

На заседанието стана ясно още, че на 24 януари членове на комисията ще бъдат на полигона на СКСО „Црънча“, а на 31 януари по покана на министъра на отбраната – в авиобаза“Граф Игнатиево.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top