Информационен център на Министерство на oтбраната

Предстои определяне на числеността на запаса

Предстои определяне на числеността на запаса

Предстои да се определи числеността на запаса за Въоръжените сили, която следва да бъде достигната до 31 декември 2023 г. Това е заложено в проекторешението на правителството за определяне на военните формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време, което обсъди на закрито заседание Комисията по отбрана, защото конкретната част на документа е поверителна. 

Преди него министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни защо правителството поиска от Конституционния съд тълкувателно решение за възможността за задължителна военна подготовка на гражданите със статут на запасни. „Съгласно Конституцията всеки български гражданин има дълг към Родината. Подготовката за изпълнение на този дълг не е формулирана никъде. В Закона за отбраната и Въоръжените сили не е записано дали МО може да организира мобилизационни сборове и да провежда обучение. По този въпрос има и противоречие в две становища на Министерството на правосъдието – от 2016 г. и от тази година. Това е и причината ние да поискаме тълкувателно решение от Конституционния съд. Нашите запасни трябва да бъдат подготвени. При условие че задължителната служба е отпаднала, начинът за подготовка остават мобилизационните сборове“, подчерта министър Стоянов.

Актуализацията на военните формирования и структури за допълване на Въоръжените сили във военно време произтича от проведения Стратегически преглед на отбраната, както и от разработените и приети Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 и План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г., става ясно от проекторешението. Те налагат промяна в организационната структура и преход към нова функционална структура на Въоръжените сили. Според Закона за резерва на Въоръжените сили в състава на Въоръжените сили във военно време се включват структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България. Членовете на комисията се интересуваха и от хода на преговорите със съюзници за придобиване на заместваща техника съобразно с решенията на Народното събрание от 3 ноември и 9 декември м.г.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top