Информационен център на Министерство на oтбраната

Транспортната комисия подкрепи промените в Закона за военноинвалидите

Транспортната комисия подкрепи промените в Закона за военноинвалидите

Внесените от ПГ „Възраждане“ изменения и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите вече са подкрепени от две парламентарни комисии. След Комисията по отбрана, която е водеща, това направи и Комисията по транспорт и съобщения. Поправките са насочени в две основни посоки. Едната е подобряване на грижите за социалното и здравното състояние на военноинвалидите и военнопострадалите и другата – възлагане на допълнителни ангажименти на държавни ведомства и структури.

„Имаме дълг към една много малка група в България, която намалява, за съжаление, всяка година, който ние можем да поправим точно с този законопроект. Тези хора не просто са понесли вреди на път за работа. Те са понесли вреди, когато са изпълнявали своето конституционно задължение, когато са отбивали своя войнски дълг“, посочи при представянето от името на вносителите народният представител Ивайло Папов.  „Министерството на труда и социалната политика не подкрепя направените предложения по законопроекта, тъй като считаме, че те не са целесъобразни и би следвало върху подобни предложения да бъде направен много сериозен анализ за тяхната целесъобразност с оглед на това, че въвеждат включително и дискриминационни мерки, които удвояват подкрепата за една определена група лица с увреждания, която и без това до момента се ползва с подкрепа, която е в по-голям размер от останалите хора с увреждания“, каза Марин Байчев, началник-отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ на ведомството.

Законопроектът бе защитен от други народни представители и от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запас аинж. Петър Велчев.  Той бе подкрепен на първо четене със 7 гласа „за“, без нито един „против“ и 6 „въздържали се“.

В края на миналата година социалната комисия не подкрепи промените, които са разпределени още в комисиите по бюджет и финанси, по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по здравеопазването.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top