Информационен център на Министерство на oтбраната

Конституционният съд образува дело по задължителната подготовка на запасните

Образувано е дело за подготовката на запасните

Докладчик е бившият заместник-министър на отбраната Соня Янкулова

Конституционният съд съобщава, че е образувал конституционно дело № 2/2023 г. по искане на Министерски съвет за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България във връзка с отговор на следния въпрос: „Допуска ли чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, изречение първо от Конституцията на Република България въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статут на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“

Докладчик по делото е Соня Янкулова, която беше заместник-министър на отбраната (2001-2008 г.) и заместник-министър на вътрешните работи (май 2008-юли 2009 г.) Избрана за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2021).

„Съгласно Конституцията, всеки български гражданин има дълг към Родината. Подготовката за изпълнение на този дълг не е формулирана никъде. В ЗОВСРБ не е записано дали Министерството на отбраната може да организира мобилизационни сборове и да провежда обучение. По този въпрос има и противоречие в две становища на Министерството на правосъдието – от 2016 г. и от тази година. Това е и причината ние да поискаме тълкувателно решение от Конституционния съд. Нашите запасни трябва да бъдат подготвени. При условие, че задължителната служба е отпаднала, начинът за подготовка остават мобилизационните сборове“, обясни през седмицата министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top