Информационен център на Министерство на oтбраната

Избраха лицата на Българската армия за 2023 г.

Офицер и двама курсанти ще популяризират военните професия и образование у нас.

Комисия избра лицата на Българската армия за настоящата 2023 г. Комплектуването на Българската армия и Въоръжените сили с личен състав, достоен за уважение и подражание, е значима цел с влияние върху войнските дух, морал и отбранителните способности на Родината. Рекламната кампания за популяризиране на службата в Българската армия, провеждана от Централното военно окръжие (ЦВО), включваше разпространението на печатни рекламни материали, участие в информационни събития и др,.

ЦВО организира конкурса „Лица на Българската армия” за 2023 г., победителите от който ще участват в дейности и мероприятия, целящи популяризиране пред обществеността на реда и условията за постъпване на военна служба, служба в доброволния резерв и за обучение във висшите военни училища, както и на възможностите и предимствата, които те предоставят.

Основните критерии, на които трябваше да отговарят кандидатите, бяха свързани с притежаването на визия и индивидуално излъчване, както и на комуникативни умения, всеотдайност, отговорност и висока мотивация при изпълнението на поставените цели и задачи.

В периода от 19 до 26 януари комисията проведе събеседвания с кандидатите, в които взеха участие и представители на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Конкурсът беше динамично отразяван и във военните медии – Военният телевизионен канал и вестник „Българска армия“, които също дадоха своя принос за прозрачността на избора и безпристрастността при вземането на окончателните решения от страна на комисията.

В зависимост от това, как се представиха участниците в конкурса, отговорите на зададените въпроси, изложените мотиви за участие в мероприятието, идеите и вижданията, свързани с издигане на авторитета на Българската армия и представяне пред обществеността на професията на военнослужещия, комисията определи за победители в конкурса „Лица на Българската армия” през 2023 г. трима военнослужещи. Това са курсант-главен старшина Антония Владимирова Пушкарова, курсант-сержант Борислав Петров Иванов и старши лейтенант Боряна Ефтимова Ангелова. Това са хората, чиито визия и индивидуално присъствие ще бъдат ползвани за целите на популяризирането на военната професия и специализираното военно образование у нас през настоящата година.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top