Информационен център на Министерство на oтбраната

Полковник д-р Ангел Гозманов: Придобихме нова модерна апаратура

Непрекъснато повишаваме квалификацията на лекарите и медицинския персонал, заявява началникът на Военната болница в Пловдив.

Полковник д-р Ангел Гозманов е завършил медицина в родния си град Пловдив през 1993 г. Има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. Завършил е курс по здравен мениджмънт. Бил е лекар в медицински пункт, началник на бригаден медицински пункт, ординатор в терапевтична клиника, началник на общо терапевтично отделение, началник на отделение „Пневмология и фтизиатрия” в клиника по вътрешни болести. От 5 юли 2019 г. е началник на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Пловдив, към Военномедицинска академия (ВМА) – София. Полковник д-р Гозманов бе любезен да отговори на въпроси от в. „Българска армия” в навечерието на 25 февруари – денят, в който Пловдивската военна болница е създадена преди 134 години.

– Господин полковник, каква е зоната в страната, за която отговаря Военната болница в Пловдив? Доколко наситена е тя с военни формирования и как се отразява това на работата Ви?

– Болницата като структура от Военномедицинската академия обслужва най-големия войскови регион в страната – Пловдив, Карлово, Стара Загора, Казанлък, Смолян, Хасково, Асеновград, Крумово, Граф Игнатиево, с над 8500  военнослужещи и цивилни служители от системата на МО. В щата ни са медицинските кадри от военните формирования в почти цяла Южна България. През кабинетите на Диагностично-консултативния блок преминават не само военнослужещи и цивилни служители от МО и БА, но и пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, кандидати за кадрова военна служба, а също и лица извън контингента на МО – пациенти по договор с НЗОК. Болницата разполага със 120 легла, разкрити в две клиники и седем отделения, три от които по образна диагностика, клинична лаборатория и патологоанатомия. Все по-добро име в града придобива работата със специализираната извънболнична медицинска помощ. В кабинетите, базирани в Консултативно-диагностичния блок (КДБ), работят специалисти по пулмология, нефрология, нервни болести, ендокринология, кардиология, хирургия, ревматология, образна диагностика, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, УНГ и очни болести.

– Какви бяха най-важните ви задачи през миналата година?

– Въпреки извънредната епидемична обстановка през 2022 г. болницата ни продължи да изпълнява своите задачи по медицинско обслужване както на военнослужещи и цивилни служители от системата на МО, така и за всички български граждани, нуждаещи се от висококвалифицирано лечение. Затова най-важната задача на ръководството на болницата за 2022 г. бе да осигурим адекватни и навременни грижи на нашите пациенти както в условията на пандемия, така и извън нея. Наши медицински специалисти преминаха през мисии в Мали и Босна и Херцеговина. Всички тези задачи бяха постигнати благодарение на изключителната помощ и подкрепата,  оказани от управлението на ВМА и началника на ВМА генерал-майор проф. Венцислав Мутафчийски.

– Какви изводи си направихте по време на пандемията от COVID-19?

– Като всяко болнично заведение в страната и ние се включихме в борбата срещу COVID-19. Създадено бе отделение за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Броят на нуждаещите се от болнично лечение надхвърляше очакванията ни, а значителна част от пациентите бяха и в изключително тежко състояние. Това наложи пренастройване и реорганизиране на цялата ни дейност. Основният извод, който си направих, е, че трябва да се подготвяме, учим, тренираме за бъдещи подобни предизвикателства както на ниво болнично заведение, така и на всички други нива в здравеопазването.

– Колко пациенти с COVID-19 преминаха през болницата и колко от тях бяха на интензивно лечение?

– Отделението за COVID-19  разполагаше с 28 легла. До закриване на отделението през болницата преминаха общо 485 пациента с COVID-19, 48 от които бяха на интензивно лечение в отделението по реанимация. Успяхме да сведем до минимум заразяването на медицинския и немедицинския персонал в самата болница. Въпреки това имаше заболели от медицинския персонал, като по-голям процент от заразяване бе установено, че е станал извън работното място.

– Провеждате ли профилактичните прегледи и периодични медицински прегледи на военнослужещи? Колко високо е натоварването при изпълнението на тези задължения?

– Едно от най-натоварените звена в болницата е Консултативно-диагностичния блок (КДБ). През 2022 г. броят на преминалите пациенти през него е 30 257, като 1/5 са от структурите на МО и БА. Увеличен е броят на преминали пациенти през всички кабинети на КДБ. През изминалата година в МБАЛ–Пловдив към ВМА, стационарно лечение проведоха 3626 пациенти. Всички количествени и качествени показатели за лечебна дейност са подобрени в сравнение с предходни години, и то в една силно конкурентна среда, каквато са Пловдив и регионът. Това се случва благодарение на висококвалифицираните специалисти, които работят  в болницата, и на реализиране на концепцията на началника на ВМА генерал-майор Венцислав Мутафчийски за развитие на болниците за активно лечение и долекуване към ВМА.

– Продължава ли оборудването ви със съвременна апаратура, която вдига нивото на болницата и пести средства?

– Модерната диагностична апаратура до голяма степен определя ранното откриване на болестта и успешния ход на лечението. През 2022 г. благодарение на ръководството на ВМА болницата придоби нов модерен ехограф с три трансдюсера за ЕХОКГ, коремни органи и щитовидна жлеза, нов мобилен рентгенов апарат от много висок клас. Осигурени бяха кислородни концентратори за пациентите с дихателни проблеми. В отделението по образна диагностика медицинските апарати са свързана в системата PACS, което позволява всеки лекар от болницата от стационарния си компютър в отделението  да разглежда образите. По този начин по пътя към диагнозата може да се използват знанията и опитът на специалистите от ВМА, които от разстояние могат да преглеждат образните изследвания. ОАРИЛ вече работят с нова апаратура за анестезия и за механична вентилация, като бяха закупени от ВМА анестезиологични апарати, анестезиологични монитори, системи за интензивно обдишване. Монтира се и нов стерилизатор. В операционните ни се работи с модерна апаратура, с каквато работят и във ВМА–София. Освен това ще бъдат доставени 60 болнични легла с електрическо регулиране на височина. Целта е независимо къде се намира военнослужещият или цивилният служител от БА да получават еднаква и адекватна медицинска помощ.

– Осъществи ли се идеята за обучение на студенти и специализанти?

– Предизвикателство за персонала на болницата бе да защити акредитация и да получи одобрение за провеждане на обучение на лекари специализанти и на специалисти по направление „Здравни грижи“. След оценка на експертната комисия към консултативния съвет на Министерство на здравеопазването и извършена проверка съгласно Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г., със заповед на министъра на здравеопазването болницата получи одобрение за срок от пет години.

– Бихте ли определили кои са най-големите задачи и събития за Военната болница през тази година?

– Предвиждаме сключване на договор по НРД 2023–2026 г. с НЗОК/РЗОК за работа по нови клинични пътеки и амбулаторни процедури. Полагаме усилия за повишаване на нивото на компетентност на някои от звената в болницата. Продължава и през 2023 г. осъвременяване на наличната и получаване на нова апаратура. Това налага непрекъснато повишаване на квалификацията на лекарите и медицинския персонал за работа с нея. В момента се работи по изготвяне на проект за извършване на преустройство и ремонт на болничната база. Девизът на болницата е здраве, ред и традиции. Нека помним, че сме точно това благодарение на труда на поколения медици и медицински специалисти, които са работили през тези 134 г., и нека знаем, че нашият труд е инвестиция в бъдещето. За мен е чест и удоволствие да поздравя личния състав на болницата с празника и да им благодаря за всеотдайността и положените усилия през годините. Пожелавам им здраве, късмет и вдъхновение в работата! Благодаря на ръководството на ВМА за подкрепата, която ни оказват! Честит празник, скъпи колеги!

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top