Внедряване на нови ИТ технологии и съвременни подходи във ВА „Г.С. Раковски“

Внедряване на нови ИТ технологии и съвременни подходи във ВА „Г.С. Раковски“