ВА „Г. С .Раковски“- домакин на 57-мата среща по Еразъм проект за военнослужещи

ВА „Г. С .Раковски“- домакин на 57-мата среща по Еразъм проект за военнослужещи