Информационен център на Министерство на oтбраната

Изменят се правителствени решения, регламентиращи размера на възнагражденията, изплащани на военнослужещи при участието им в операции и мисии под егидата на международни организации

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно

Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на решенията, регламентиращи размера на възнагражденията, изплащани на военнослужещи при участието им в операции и мисии под егидата на международни организации.

С промените се унифицират категориите на военнослужещите, изпълняващи задачи в мисии и операции на ЕС и НАТО, и се увеличава размерът на командировъчните дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание.

Решението предвижда военнослужещите, които изпълняват задачи във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина „Алтея”, в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово (KFOR), в Операцията на НАТО за морска сигурност „Sea Guardian” и в постоянните военноморски групи на НАТО, за срока на участие в операциите да получават командировъчни дневни пари в съответствие с присвоеното им военно звание – от 54 евро (за военнослужещи с войнишки/матроски звания) до 60 евро (за военнослужещи със старши офицерски звания).

Командировъчните дневни пари на военнослужещите с младши и старши офицерски звания, които участват във Военноморската операция на ЕС за възпрепятстване, предотвратяване и възпиране на пиратски действия и въоръжени грабежи край бреговете на Сомалия, както и в операцията на ЕС в централната част на Средиземно море (EU NAVFOR MED), за срока на участие в операциите се увеличават на 75 евро.

На военнослужещите, които изпълняват задачи в мисията на НАТО в Ирак и в мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали, ще се изплащат командировъчни дневни пари в зависимост от званията, които притежават – от 80 евро (за военнослужещи с войнишки/матроски звания) до 88 евро (за военнослужещи със старши офицерски звания).

Увеличаването на възнагражденията беше ангажимент на министъра на отбраната пред българските военнослужещи в операции и мисии зад граница.

Източник: МС

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top