Информационен център на Министерство на oтбраната

В НВУ започна конференция „Логистиката и обществените системи“

В НВУ започна конференция „Логистиката и обществените системи“

Международна научна конференция „Логистиката и обществените системи“ започна днес в Националния военен университет „Васил Левски“. Заместник-началникът полк. Георги Крайнов приветства участниците и откри форума.

„Светът се променя с невероятни темпове и логистиката е първата област, в която тези промени се усещат. Логистиката безспорно се доказа и утвърди като научно направление и успешна управленска практика с голямо значение за всяка една организация и общество като цяло. Изпълнявайки своята основна задача за доставка на точния продукт в точното време и място, на точния клиент, в точното количество и качество, при минимални разходи, логистиката създава условия за ефективно изпълнение на поставените цели“, каза зам.-началникът на НВУ полк. Георги Крайнов и допълни, че очертаването на съвременните аспекти в развитието на логистиката в България през последните години в дълбочина и детайлност е сложна задача, свързана с мащабни проучвания и обстойни анализи. Във връзка с това е необходимо да бъдат идентифицирани ключовите предизвикателства и да бъдат очертани проблемите на развитието на логистиката като управленска дейност и като специфика на обучение.

Преди да започне представянето на пленарните доклади, подп. доц. д-р Николай Стефанов, който е ръководител на катедра „Логистика на сигурността” в НВУ и проф. д.н. Ваня Банабакова, преподавател в катедрата, получиха плакети на Стопанската академия „Д. А. Ценов“. Плакетите бяха връчени от началника на катедра „Финанси и кредит“ и проф. д-р Стоян Проданов декана на факултет „Финанси“ проф. д-р Андрей Захариев.

95 преподаватели, докторанти и експерти в областта ще представят 113 доклада в рамките на два дни. Сред участниците има представители на Националния военен университет, Военна академия „Г. С. Раковски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, СУ „Св. Климент Охридски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Висшето училище по телекомуникации и пощи, Свободният университет „Черноризец Храбър“, Техническият университет и Медицинският университет „Параскев Стоянов“ във Варна, УНСС, Висшето училище по сигурност и отбрана в Пловдив, както и участници от Чехия, Сърбия и Полша.

В три секции са разпределени докладите – „Бизнес логистика”, „Социална логистика“ и „Военна логистика”.

Източник: nvu.bg/

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top