Информационен център на Министерство на oтбраната

Получихме нови екскаватори, автогрейдери и товарачи

– Г-н полковник, на какъв етап от подготовката през годината се намира полкът в момента?
– В момента полкът се намира в етап индивидуална подготовка. Провежда се комплекс от занятия за повишаване и придобиване на допълнителна подготовка на отделните специалисти. Стартираха и два сбора. Единият е със специалисти по унищожаване на невзривени боеприпаси и импровизирани взривни устройства (ИВУ) от Сухопътните войски (СВ). Вторият е с водолазите както от СВ, така и с колегите от Военна полиция – Варна, и от Военноморските сили. В развитие е и курс за автокранисти за нуждите на СВ, Командването за логистична поддръжка и Военновъздушните сили. Започна и вторият модул за придобиване на военноотчетна специалност за сержанти. Традиционно първото тримесечие на годината и най-вече – март, е най-натоварено. Февруари също беше достатъчно натоварен. Бяха проведени две полеви лагерни обучения и две тактико-специални учения (ТСУ) с по една рота от 54-ти и от 91-ви инженерен батальон. Изпълнението на задачите от двете формирования в нощни условия, при условие на светломаскировка, използване на прибори за нощно виждане беше на много добро ниво. Индивидуалната подготовка е ключова за формированието, защото създава основата за колективната подготовка и последващото сглобяване на отделенията, взводовете, ротите и батальоните.

– А каква беше 2022 г. за полка?
– През 2022 г. бяха проведени всички планирани основни мероприятия по подготовката. Визирам полевите лагерни обучения и ТСУ с ротите. Състоя се командно-щабно учение (КЩУ) с щаба на 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка. Участвахме в ученията със силите за незабавно действие на полигон „Корен” – „Морски страж-22”. Съвместно с 61-ва механизирана бригада по време на сертификацията на два от батальоните й беше проведено полево лагерно обучение и ТСУ с понтонната рота, в хода на което бяха отработени въпроси по устройване на паромна и мостова преправа с реално осигуряване за отбраната на преправата от механизираните и логистичните формирования от 61-ва бригада на полигон „Ново село”. Освен задачите по подготовката бяха изпълнени и задачи по охрана на държавната граница – основно от състава на 54-ти инженерен батальон. В периода октомври–декември отново беше поставена задача за извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българско-турската граница, като тази задача беше изпълнена от личния състав на 91-ви инженерен батальон.

Понтонерите от полка в действие

– Колко километра от граничната ограда ремонтирахте през 2022 г.?
– Ремонтирани бяха 110 км от инженерното възпрепятстващо съоръжение, като при тази дейност са отработени 1800 човекодни и 120 моточаса, като са изминати 18 000 км. Възстановена беше спирала „Бруно” – около 9,5 км, както и 76 колони. Ремонтирани бяха 847 оградни пана. Изпълнението на тези задачи протече в изключително добро взаимодействие със структурите на Гранична полиция по места. Материалното осигуряване беше изпълнено изцяло от тяхна страна – както материали, така и инструменти, защитни и предпазни облекла и оборудване. Изпълнявахме същата задача и в края на 2021 г. Вече имахме създадените комуникации и взаимоотношения с колегите от Гранична полиция и нещата просто се случиха.

– В какви учения още се включиха военнослужещите от полка?
– Щабът на полка участва и в КЩУ „Балкан-22” през октомври като клетка за отговор. С ограничен личен състав, основно с офицери от щаба на 91-ви батальон, участвахме в международното учение с многонационалното интегрирано логистично подразделение за обща инженерна поддръжка в Хърватия, както и в учението „Седем звезди” в Куманово, Северна Македония. Бяха проведени традиционните сборове, за които споменах, че се провеждат и в момента. Състояха се и две сертификационни учения. Едното беше на взвода за обезвреждане на невзривени боеприпаси и ИВУ през май 2022 г. От 1 януари 2023 г. взводът от 54-ти инженерен батальон е в състояние на дежурство за участие в NRF (Силите за отговор на НАТО – б. р.). Проведена беше и сертификация с инженерната рота за обща поддръжка от 91-ви батальон. И двете формирования бяха оценени като боеготови. Може да се каже, че вече е традиция участието ни с артилерийски и механизирани формирования в условията на предварително осигуряване или непосредствено такова в хода на техни учения. Става дума за предварителна подготовка на пътища, окопи, укрития за бойната техника съобразно сценария на учението на колегите.

– Възникнаха ли непланирани обстоятелства през годината и как се справихте с тях?
– Продължава да е проблем осигуряването с резервни части на вече по-остарялата техника. Доскоро беше, като че ли сензация да се окаже, че син служи на машина, на която е служил баща му. Но като че ли вече доближаваме едно друго състояние – внук да служи със същата машина, с която е служил дядо му… Но пък явно машините са хубави. Някои от тях са произведени през 1968–1969 г. В това отношение изненадите… не ни изненадват.

– А имаше ли и по-положителни изненади – като например да получите нова техника?
– През 2022 г. беше успешно завършен един от т. нар. малки проекти в Сухопътните войски – подобряване на възможностите за постройка на пътища, в резултат на което в полка навлезе нова техника – многоцелеви екскаватори, челни товарачи, автогрейдери, валяци, самосвали и автомобилна вишка. Техниката беше пропорционално разпределена между двата инженерни батальона.

– Постъпиха ли в полка нови въоръжение и екипировка? Знаем, че в СВ поетапно се въвеждат модернизираните автомати „Калашников”?
– Да, включени сме в този план и очакваме в най-скоро време да дойде, както се казва, и нашият ред. През миналата година получихме новото индивидуално снаряжение – тактическите колани, бронежилетките и каските. Все още имаме да получаваме каски и бронежилетки.

– Какви основни учения и подготовки предстоят през тази година?
– Споменах, че учението, което беше проведено с понтонната рота, не беше самоцелно. През тази година – в края на май и началото на юни, на ротата й предстои участие в учение по преодоляване на широки водни прегради в Румъния, в района на Бордушани, като част от провеждащата се серия от мащабни учения Defender Europe 23. Предстои сериозна подготовка на техниката, тъй като предислоцирането ще бъде на собствен ход. А разстоянието от пункта за постоянна дислокация до Бордушани е около 380 км. Връщайки се отново назад във времето, ще кажа, че учението, което беше проведено съвместно с колегите от 61-ва бригада, беше един предшестващ етап с последващо надграждане, за да може да се достигне състоянието за участие именно в Defender Europe 23, в което ще се включат 6 нации. Предислоцирането за учението ще се извърши по суша, като планираме основната част от марша да бъде на българска територия. Споменах също за провеждащите се в момента сборове и подготовки. Естествено, традиционно са планирани полеви лагерни обучения, ТСУ с всяка една от ротите. Част от тях предшестват провеждането на учения от Трето бригадно командване на полигон „Корен” и Единния център за начална подготовка на полигон „Ново село”. След уточняването на задачите с колегите от механизираните формирования ще бъде конкретно уточнен обемът от необходимото военно инженерно осигуряване. В ход са вече работните срещи и предстоят рекогносцировките по полигоните.

– Каква година очаквате за полка и какви са перспективите за развитието му?
– Отговорът е във всичко това, което ви казах, и продължаващото изпълнение на задачата по охрана на държавната граница. От 20 март се включваме с участие в зоните на отговорност на ГПУ Граматиково и Резово. Традиционно последните години са интересни и динамични. 2023 г. се очертава също да бъде такава. Не мисля, че това ни притеснява. Личният състав на полка е изключително добре подготвен и силно мотивиран да изпълнява задачите си.

Духовият оркестър пази традицията на военната музика във войската

Нашият духов оркестър продължава дейността си, казва полковник Тишков. Доколкото съм запознат със старата военна история, у нас не е имало полк без щатен духов оркестър, допълва той.

Оркестърът на полка в Белене обаче е любителски. „Няколкократно опитвахме да го превърнем в щатен. Половината от неговите членове са с музикално образование – както средно, така и висше”, посочва полковник Тишков.
Художествената самодейност във формированието в Белене има дълбоки корени и здрави традиции. Танцовият състав на полка е познат в целите СВ с изключителните си изпълнения, с които печели овации и награди по време на прегледите на любителското художествено творчество във войските.

По думите на полковник Тишков годините на пандемията са били много трудни за състава заради ограниченията за провеждане на репетиции и сценични изяви. Някои от изпълнителите са се преместили в други формирования.
Но съставът трябва да бъде възроден и се надявам, че ще има успех, категоричен е командирът на полка. Той допълва, че има млади военнослужещи, ентусиазирани да се включат в ансамбъла и да продължат славните му традиции.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top