Информационен център на Министерство на oтбраната

Коригират границите на зенитния полигон Шабла

Промените ще доведат до по-ефективно използване на военното съоръжение.

Проект на Постановление на Министерския съвет за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла предлага министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очакваните резултати са синхронизиране на националната нормативна база, осигуряване на условия за понижаване на рисковете при провеждане на стрелби със съвременни образци военна техника и по-голяма ефективност в използването на въздушното пространство на България.

Сегашните граници на зенитен полигон Шабла са обособени с правителствено постановление от 1996 г., както и въоръжението и боеприпасите, които могат да бъдат използвани в тях.  През 2010 г. Министерският съвет е определил зоните във въздушното пространство на България, в които се ограничава въздухоплаването. Като опасна зона за въздухоплаване е публикувана и зоната над полигона, като са посочени и нейните конкретни въздушни хоризонтални и вертикални граници.

При съпоставяне на географските координати, определени в двете постановления, се посочва в мотивите на проекта, се откриват съществени разлики, които значително ограничават пространството, което може да бъде използвано за работа на зенитния полигон. Така се създават и предпоставки за допускане на инциденти.

През последните години като част от големи международни учения на зенитен полигон Шабла се провеждат учения и тренировки от военни формирования на държави – членки на НАТО. По време на подготовката за тях нееднократно представители на тези страни заявявали желание да изпълнят тренировъчни пускове със съвременни оръжейни системи, но ограниченията не позволявали това. Констатирана е потребност от създаване на нови опасни за въздухоплаването зони и заличаване на вече публикувани зони, които са със статут на отпаднала необходимост.

Промените ще доведат до по-ефективно използване на зенитен полигон Шабла от съвременни зенитно-ракетни комплекси на въоръжение у нас и в държавите – членки на НАТО, при провеждане на мащабни учения и тренировки. Еднозначно ще бъдат регламентирани статутът и границите на полигона и ще се осигурят условия за понижаване на рисковете при провеждане на тренировки и учения със съвременни образци военна техника.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top