Информационен център на Министерство на oтбраната

Правителството: Налага се ускоряване на превъоръжаването и модернизацията на армията

Министерският съвет отменя решението от март 2021 г., с което беше предвидено отделянето на град Обзор в отделна община

Министрите одобриха Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2022 г.

Министерският съвет одобри Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2022 г. Документът съдържа отчет за постигнатите резултати в сферата на отбранителната политика през 2022 г. и е част от демократичния и граждански контрол над въоръжените ни сили. Той ще бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.

През 2022 г., се посочва в документа, беше осигурена приемственост в националните цели и приоритети, произтичащи от Конституцията, законите и стратегическите документи в областта на сигурността и отбраната, както и в изпълнение на поетите ангажименти в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Според правителството, фундаментално променената среда на сигурност в резултат на войната на Руската федерация против Украйна поставя повишени изисквания към отбранителните способности на българските въоръжени сили и налага ускоряване на процеса на превъоръжаване и модернизация.

В доклада е отбелязано, че усилията на Министерството на отбраната бяха фокусирани върху изпълнение на мисиите и задачите на въоръжените сили, изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности и попълване на техния дефицит; изпълнение на Целите на способностите на НАТО, превъоръжаване и модернизация, изграждане на предното присъствие на НАТО в региона, попълване на вакантните длъжности във въоръжените сили и окомплектоване и подготовка на доброволния резерв.

В Доклада са представени и основните проекти за превъоръжаване и модернизация на въоръжените сили, с реализацията на които се създават базови предпоставки за преодоляване на дефицита от критично необходими способности.

На базата на направените изводи, са очертани основните направления за работа през 2023 г. и в средносрочен план.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top